Σήμερα ανοίγουν οι κάλπες για τις Προεδρικές Εκλογές και 550.876 πολίτες έχουν δικαίωμα ψήφου, μέσα στους οποίους 657 Τ/κ εκλογείς και 283 εγκλωβισμένοι.

Πιο κάτω καταγράφονται αναλυτικά χρήσιμα στοιχεία για τις ώρες που ανοίγουν και κλείνουν οι κάλπες, για τον τρόπο ψηφοφορίας, για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού, καθώς και τηλέφωνα ή ιστοσελίδες για να βρείτε εύκολα πού ψηφίζετε.

 Ώρες διεξαγωγής

Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας στα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν στην Κύπρο αρχίζει η ώρα 7.00 π.μ. και λήγει κανονικά η ώρα 6.00 μ.μ.

Ο προεδρεύων κάθε εκλογικού κέντρου μπορεί να παρατείνει τις ώρες ψηφοφορίας, αν παραστεί ανάγκη, το αργότερο μέχρι τις 9.00 μ.μ., με την προϋπόθεση ότι έξω από το εκλογικό του κέντρο αναμένουν εκλογείς που προσήλθαν έγκαιρα για να ψηφίσουν.

Σημειώνεται ότι οι ώρες ψηφοφορίας στα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού έχουν προσαρμοστεί, ώστε η ψηφοφορία να λήξει στις 6.00 μ.μ., ώρα Κύπρου.

Πού ψηφίζω – Πηγές Πληροφόρησης

Οι εγγεγραμμένοι εκλογείς για τις προεδρικές εκλογές θα μπορούν να πληροφορηθούν για τα εκλογικά κέντρα στα οποία ψηφίζουν διαδικτυακά, με μήνυμα sms ή τηλεφωνικά, ακολουθώντας τις πιο κάτω οδηγίες:

Διαδίκτυο:

wtv.elections.moi.gov.cy

www.elections2018.gov.cy

www.moi.gov.cy

Καταχωρώντας αριθμό ταυτότητας και ημερομηνία γέννησης.

 S.M.S:

Μήνυμα στον αριθμό 1199, καταχωρώντας:

wtv κενό αριθμός ταυτότητας κενό ημερομηνία γέννησης ΗΗ/ΜΜ/ΧΧΧΧ

π.χ. wtv 900500 01/06/1990

 Τηλεφωνική υπηρεσία πληροφόρησης:

Παγκύπριος αριθμός     :               77772212

Λευκωσία           :               22804222

Λεμεσός              :               25806443

Αμμόχωστος      :               24801002

Λάρνακα             :               24801880

Πάφος  :               26801144

Η υπηρεσία παροχής πληροφοριών λειτουργεί τις εργάσιμες μέρες από η ώρα 8.00 π.μ. μέχρι η ώρα 6.00 μ.μ. και τα Σάββατα από η ώρα 8.00 π.μ. μέχρι η ώρα 1.00 μ.μ.

Το κοινό μπορεί να καλεί στον παγκύπριο αριθμό 77772212 για να ενημερωθεί για το εκλογικό του κέντρο, αναφέροντας τον αριθμό της πολιτικής ταυτότητάς του, τις ώρες ψηφοφορίας και την αντικατάσταση εκλογικού βιβλιαρίου, λόγω απώλειας ή φθοράς.

 

Ο τρόπος ψηφοφορίας

Ο κάθε εκλογέας, για να μπορέσει να πάρει ψηφοδέλτιο για να ψηφίσει, πρέπει απαραίτητα να έχει μαζί του το εκλογικό βιβλιάριο ή το δελτίο ταυτότητάς του και να είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο του εκλογικού κέντρου.

Μέσα στο εκλογικό κέντρο δίδεται στον εκλογέα από τους επί καθήκοντι υπαλλήλους ένα ψηφοδέλτιο, πάνω στο οποίο είναι γραμμένα κατά σειρά τα ονόματα των υποψηφίων που προτάθηκαν για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, με τις φωτογραφίες τους και τα τυχόν εμβλήματα που υπέβαλαν.

Το όνομα και η φωτογραφία κάθε υποψηφίου βρίσκεται σε χωριστή αριθμημένη στήλη, πάνω στο ψηφοδέλτιο.

Το ψηφοδέλτιο πρέπει να φέρει στο εξωτερικό μέρος του επίσημη σφραγίδα, για να είναι έγκυρο.

Ο εκλογέας, αφού πάρει το ψηφοδέλτιό του, πρέπει να αποσυρθεί στον ειδικό θάλαμο ψηφοφορίας που βρίσκεται για τον σκοπό αυτό μέσα στο εκλογικό κέντρο και πίσω από την κουρτίνα να το ανοίξει και να σημειώσει μυστικά στο ψηφοδέλτιό του με πένα μπιρό, χρώματος μπλε ή μαύρου, το σημείο «Χ» ή «+» ή «√» μέσα στον χώρο της στήλης που βρίσκεται κάτω από τη φωτογραφία του υποψηφίου της προτίμησής του.

Ο εκλογέας μόνο με πένα χρώματος μπλε ή μαύρου μπορεί να ψηφίσει. Αν ψηφίσει με πένα άλλου χρώματος, το ψηφοδέλτιό του θα είναι άκυρο και δε θα ληφθεί υπόψη κατά την καταμέτρηση των ψήφων.

Ακολούθως, ο εκλογέας, αφού διπλώσει το ψηφοδέλτιό του, θα εξέλθει από τον ειδικό θάλαμο ψηφοφορίας και θα το ρίξει ο ίδιος προσωπικά μέσα στην κάλπη. Το ψηφοδέλτιο πρέπει να τοποθετηθεί ολόκληρο μέσα στην κάλπη. Δεν επιτρέπεται να αλλοιωθεί ή να αποκοπεί οποιοδήποτε μέρος του ψηφοδελτίου, γιατί σε τέτοια περίπτωση θα είναι άκυρο και δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την καταμέτρηση των ψήφων.

Ο εκλογέας δικαιούται να ψηφίσει έναν μόνο υποψήφιο.

Ο εκλογέας οφείλει να σημειώσει το καθορισμένο σημείο μέσα στον χώρο της στήλης που βρίσκεται κάτω από τη φωτογραφία του υποψηφίου της προτίμησής του, μόνο. Δεν μπορεί ο εκλογέας να τοποθετήσει το σημείο «Χ» ή «+» ή «√» πάνω στη φωτογραφία του υποψηφίου της προτίμησής του ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, γιατί σε τέτοια περίπτωση το ψηφοδέλτιο θα είναι άκυρο και δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την καταμέτρηση των ψήφων.

Αν ένας εκλογέας σημειώσει το σημείο «Χ» ή «+» ή «√» στη στήλη περισσότερων του ενός υποψηφίων ή παραλείψει να σημειώσει το σημείο αυτό στη στήλη οποιουδήποτε υποψηφίου, το ψηφοδέλτιό του θα είναι άκυρο και δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την καταμέτρηση των ψήφων.

Αν ένας εκλογέας σχηματίσει πάνω στο ψηφοδέλτιό του οποιοδήποτε άλλο σημείο, με το οποίο μπορεί αργότερα να αναγνωρισθεί η ταυτότητά του, αυτό θα είναι άκυρο και δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την καταμέτρηση των ψήφων.

Αν ένας εκλογέας καταστρέψει από απροσεξία το ψηφοδέλτιο που του δόθηκε, μπορεί να το επιστρέψει στον προεδρεύοντα υπάλληλο του εκλογικού κέντρου, ο οποίος, αν πεισθεί ότι πρόκειται πράγματι για απροσεξία, θα του δώσει άλλο ψηφοδέλτιο για να μπορέσει να ψηφίσει κανονικά.

Το λευκό ψηφοδέλτιο είναι άκυρο και δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την καταμέτρηση των ψήφων.

Κάθε εκλογέας δικαιούται να ψηφίσει μια φορά μόνο.

 

 Υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι που προτάθηκαν για εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά την ψηφοφορία της 28ης Ιανουαρίου του 2018, είναι, κατ’ αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους, οι ακόλουθοι:

Αναστασιάδης Νίκος

Aριστείδου Χάρης

Ευστρατίου Ανδρέας

Καπηλιώτης Χριστάκης

Λιλλήκας Γιώργος

Μαλάς Σταύρος

Μηνά Μιχαήλ

Παπαδόπουλος Νικόλας

Χρίστου Χρίστος

 

Δείγμα ψηφοδελτίου από την ιστοσελίδα για τις Προεδρικές Εκλογές 2018

 

 

Εκλογικά κέντρα εξωτερικού

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινωσε ότι τα εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό θα λειτουργήσουν στους πιο κάτω χώρους:

ΑΘΗΝΑ2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΠαναγή Κυριάκου 12, Αμπελόκηποι,
11521 Αθήνα
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΤΙΡΙΟ «ΑΝΔΡΟΓΕΩ»
2ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ «ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗΣ»
Ανδρόγεω 2
ΠΑΤΡΑΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
(ΟΡΟΦΟΣ)
Μαίζωνος 108
ΡΕΘΥΜΝΟΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣΓερακάκη 24
ΒΟΛΟΣΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥΠλατεία Ρήγα Φεραίου
ΛΑΡΙΣΑ14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΓερουλάνου 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΙκτίνου 5
54622 Θεσσαλονίκη
ΙΩΑΝΝΙΝΑ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΜΑΡΟΥΤΣΕΙΟ)Χρήστου Κατσάρη 11
45221 Ιωάννινα
ΚΟΜΟΤΗΝΗΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΓρηγόρη Μαρασλή 1
69100 Κομοτηνή
ΛΟΝΔΙΝΟ – ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑSt. Jame’s Square
London
SW1Y 4LB
ΛΟΝΔΙΝΟ – ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟEarlham Grove,
Wood Green
London
N22 5HJ
ΓΛΑΣΚΩΒΗSAINT LUKE’S
GREEK ORTHODOX CATHEDRAL
27 Dundonald Rd
Glasgow
G12 9LL
ΛΗΝΤΣΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝΙερός Ναός Τριών Ιεραρχών
Greek Orthodox Community Hall
57 Harehills Avenue
Leeds
LS8 4EU
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥBury New Road
M7 4EY Salford
Manchester
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜMAGNET CENTREPark Approach
Birmingham
B23 7SJ
ΜΠΡΙΣΤΟΛST PETERS AND ST PAULS CHURCH HALL HELLENIC CENTRELower Ashiey Road
Bristol
BS5 OYL
ΒΕΡΟΛΙΝΟΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣKurfustendamm 182
(Olivaer Platz)
5oς Όροφος
10707 Βερολίνο
ΒΙΕΝΝΗΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑNeulinggasse 37/MZ
1030, Vienna
Austria
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ61 Avenue de Cortenbergh
1000 Brusseis
ΧΑΓΗΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΧΑΓΗSurinamestraat 15
2585 GG
The Hague
ΜΑΝΑΜΑGENERAL CONSULAR AGENCY OF THE REPUBLIC OF CYPRUSC/o G.P. Zachariades (Overseas) Ltd
Office No.1, Building 1455, Road 256
P.O. BOX 5632
Kingdom of Bahraini
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗCONSULATE GENERAL OF THE REPUBLIC OF CYPRUS13 East 40th Street, Floor 5
New York
NY 10016
ΝΤΟΥΜΠΑΪCYPRUS TRADE CENTER DUBAIHamsah Building A
Office No. 215, 2nd Floor Khalid Bin Waleed Street Opposite UAE Ministry of Foreign Affairs
P.O.BOX 11294
Dubai
ΝΤΟΧΑΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΡSaba Street, Saha 12
Bld.No.3, District 63,
West Bay
P.O.BOX 24482
Ντοχα, Κατάρ
ΠΑΡΙΣΙΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ23 Rue Galilee
75116 Paris
ΠΡΑΓΑΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΤΣΕΧΙΑVaclavske Namesti 1282/51
Prague 1
ΡΙΑΤΧΩΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ J & P ΣΤΟ ΡΙΑΤAl Sulay Area East Of Riyadh Al Faiha Quarter
Al Baiyan Road No.26
Riyadh
Saudi Arabia
ΣΟΦΙΑΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ1A Plachkovitsa Str., Lozenets 1164 Sofia
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑStyrmansgatan 4
1st Floor
114 54 Stockholm

 

 

Οι απαγορεύσεις

Αρχικά, να αναφερθεί ότι απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου εντός του εκλογικού κέντρου από οποιοδήποτε πρόσωπο πλην του προεδρεύοντος υπαλλήλου για επικοινωνία με τον οικείο Έφορο ή Βοηθό Έφορο Εκλογών.

Σημειώνεται ότι ο προεδρεύων υπάλληλος έχει εξουσία να απομακρύνει από το εκλογικό κέντρο οποιοδήποτε πρόσωπο κάνει χρήση του κινητού του τηλεφώνου και πως έχουν δοθεί ήδη αυστηρές οδηγίες για το θέμα αυτό, μη αποκλειομένης και της σύλληψης των προσώπων που θα επιχειρήσουν να κάνουν χρήση των κινητών τους τηλεφώνων εντός των εκλογικών κέντρων.

Επίσης, απαγορεύεται η ρίψη φυλλαδίων, η ανάρτηση πανό, η τοιχοκόλληση πινακίδων και η αναγραφή συνθημάτων σχετικά με τις εκλογές. Οι παραβάτες είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης, υπόκεινται σε φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή πρόστιμο μέχρι €5000 ή/και στις δύο ποινές μαζί.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Εκλογική Νομοθεσία, κατά τη διάρκεια της διαλογής και της καταμέτρησης των ψήφων δεν επιτρέπεται η επαφή των επί της διαλογής αντιπροσώπων των υποψηφίων με τα ψηφοδέλτια, η χρήση εντύπων καταγραφής των αποτελεσμάτων και κινητών τηλεφώνων. Οι αντιπρόσωποι θα είναι απλοί παρατηρητές της όλης διαδικασίας, η οποία θα επιτελεστεί αποκλειστικά και μόνο από τους υπαλλήλους των εκλογικών κέντρων. Ο προεδρεύων υπάλληλος έχει εξουσία να απομακρύνει από το εκλογικό κέντρο, χωρίς προειδοποίηση, οποιοδήποτε αντιπρόσωπο υποψηφίου που παραβαίνει την Εκλογική Νομοθεσία.

Τέλος, την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την Εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, απαγορεύονται οι δημόσιες συγκεντρώσεις και η τυχόν διοργάνωση ομιλιών και δημοσίων συζητήσεων για οποιαδήποτε θέματα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις εκλογές. Οι παραβάτες είναι ένοχοι ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης, υπόκεινται σε φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή πρόστιμο μέχρι €5000 ή/και στις δύο ποινές μαζί.

Διευκολύνσεις σε εγκλωβισμένους και ειδικές ομάδες

Το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας ανακοίνωσε ότι κατά την ημέρα διεξαγωγής των Προεδρικών Εκλογών την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 και σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής την αμέσως επόμενη Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018, η Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων θα λειτουργήσει από τις 7:00 π.μ. μέχρι τις 6:00 μ.μ., έτσι ώστε να παρέχει διευκολύνσεις προς τους εγκλωβισμένους που θα προσέλθουν στις ελεύθερες περιοχές για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικών Θεμάτων είναι 22400108 και 22400109.

Οι εγκλωβισμένοι θα μεταφερθούν με εκμισθωμένα λεωφορεία στα ακόλουθα εκλογικά κέντρα για να ψηφίσουν, προσκομίζοντας το Δελτίο Πολιτικής Ταυτότητας ή το διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας που φέρει τη φωτογραφία τους:

 

–              Οι εγκλωβισμένοι εκλογείς της εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας, θα ψηφίσουν στο Ενιαίο Λύκειο Κύκκου, Κέντρο Β’, στη Λευκωσία, και

–              οι εγκλωβισμένοι εκλογείς της εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, στο εκλογικό κέντρο Δημοτικού Σχολείου Αχερίτου Αμμοχώστου, Κέντρο Γ’.

Επίσης, οι τυφλοί ή πρόσωπα με φυσική ανικανότητα μπορούν να ψηφίσουν μόνοι τους, αν δηλώσουν στον προεδρεύοντα υπάλληλο ότι είναι σε θέση να ψηφίσουν.

Ο εκλογέας που λόγω τυφλότητας ή άλλης φυσικής ανικανότητας δεν μπορεί να ψηφίσει μόνος του, μπορεί επίσης να ζητήσει από τον προεδρεύοντα υπάλληλο να τον βοηθήσει στην άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, σύμφωνα με την επιθυμία του, στην παρουσία ενός από τους βοηθούς υπαλλήλους του εκλογικού κέντρου.

Οι τυφλοί ή πρόσωπα με φυσική ανικανότητα μπορούν, τέλος, αν επιθυμούν, να ζητήσουν από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης τους να ψηφίσει εκ μέρους τους, χωρίς την παρέμβαση κανενός, ούτε του προεδρεύοντος υπαλλήλου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

Επιπρόσθετα, για τη διευκόλυνση των εκλογέων σε τροχοκάθισμα έχει εξασφαλιστεί αριθμός ειδικών εκλογικών θαλάμων, ώστε αυτοί να μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ