Ανακοίνωση εξέδωσε η Αυτόνομη Πλατφόρμα Πολιτών για τον Β’ γύρο των Προεδρικών Εκλογών.

Διαβάστε την ανακοίνωση:

Σε συνεδρία της Αυτόνομης Πλατφόρμας Πολιτών, εξετάστηκαν τα αποτελέσματα του 1ου γύρου των Προεδρικών Εκλογών και η θέση η οποία θα τηρήσει η Αυτόνομη Πλατφόρμα Πολιτών, σε σχέση με την επαναληπτική εκλογής της Κυριακής.

Αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

H Αυτόνομη Πλατφόρμα Πολιτών, θεωρεί ότι οι δυνάμεις οι οποίες στήριξαν τον Νικόλα Παπαδόπουλο θα πρέπει να επιδιώξουν να έχουν κοινή προσέγγιση σε ό,τι αφορά τον 2ο γύρο των Προεδρικών Εκλογών.

Σε ό,τι αφορά την Αυτόνομη Πλατφόρμα Πολιτών, δεν υφίσταται κανένα δίλημμα.  Κυρίαρχο στοιχείο στην απόφασή μας, είναι οι πολιτικές που εκφράζουν και υπηρετούν οι δύο υποψήφιοι και τα κόμματα που τους υποστηρίζουν στο Κυπριακό.  Πολιτικές ταυτόσημες, με τις οποίες η Αυτόνομη Πλατφόρμα διαφωνεί κάθετα.

Συνεπώς, καμιά θετική ψήφος στον Νίκο Αναστασιάδη, καμιά θετική ψήφος στον Σταύρο Μαλά.

Αυτή θα είναι η εισήγηση της γραμματείας στην ολομέλεια των στελεχών της Αυτόνομης Πλατφόρμας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου και ώρα 6:00μ.μ. στη Λευκωσία.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ