Ξανά στις κάλπες οι πολίτες για τον Β’ γύρο των Προεδρικών Εκλογών. Το μόνο που αλλάζει σε σύγκριση με την πρώτη Κυριακή των εκλογών, είναι ο αριθμός των υποψηφίων, από εννέα σε δυο.

Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων ανέρχεται στους 550.876. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται 657 Τ/κ και 283 εγκλωβισμένοι. Σε Κύπρο και εξωτερικό θα λειτουργήσουν συνολικά 1.122 εκλογικά κέντρα.

Δεδομένου ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά, το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται λίγο πριν τις 7 και 30 το βράδυ.

Πιο κάτω καταγράφονται αναλυτικά χρήσιμα στοιχεία για τις ώρες που ανοίγουν και κλείνουν οι κάλπες, για τον τρόπο ψηφοφορίας, καθώς και τηλέφωνα ή ιστοσελίδες για να βρείτε εύκολα πού ψηφίζετε.

Ώρες διεξαγωγής

Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας στα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν στην Κύπρο αρχίζει η ώρα 7.00 π.μ. και λήγει κανονικά η ώρα 6.00 μ.μ.

Ο προεδρεύων κάθε εκλογικού κέντρου μπορεί να παρατείνει τις ώρες ψηφοφορίας, αν παραστεί ανάγκη, το αργότερο μέχρι τις 9.00 μ.μ., με την προϋπόθεση ότι έξω από το εκλογικό του κέντρο αναμένουν εκλογείς που προσήλθαν έγκαιρα για να ψηφίσουν.

Σημειώνεται ότι οι ώρες ψηφοφορίας στα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού έχουν προσαρμοστεί, ώστε η ψηφοφορία να λήξει στις 6.00 μ.μ., ώρα Κύπρου.

Πού ψηφίζω – Πηγές Πληροφόρησης

Οι εγγεγραμμένοι εκλογείς για τις προεδρικές εκλογές θα μπορούν να πληροφορηθούν για τα εκλογικά κέντρα στα οποία ψηφίζουν διαδικτυακά, με μήνυμα sms ή τηλεφωνικά, ακολουθώντας τις πιο κάτω οδηγίες:

Διαδίκτυο:

wtv.elections.moi.gov.cy

www.elections2018.gov.cy

www.moi.gov.cy

Καταχωρώντας αριθμό ταυτότητας και ημερομηνία γέννησης.

S.M.S:

Μήνυμα στον αριθμό 1199, καταχωρώντας:

wtv κενό αριθμός ταυτότητας κενό ημερομηνία γέννησης ΗΗ/ΜΜ/ΧΧΧΧ

π.χ. wtv 900500 01/06/1990

Τηλεφωνική υπηρεσία πληροφόρησης:

Παγκύπριος αριθμός     :               77772212

Λευκωσία           :               22804222

Λεμεσός              :               25806443

Αμμόχωστος      :               24801002

Λάρνακα             :               24801880

Πάφος  :               26801144

Η υπηρεσία παροχής πληροφοριών λειτουργεί τις εργάσιμες μέρες από η ώρα 8.00 π.μ. μέχρι η ώρα 6.00 μ.μ. και τα Σάββατα από η ώρα 8.00 π.μ. μέχρι η ώρα 1.00 μ.μ.

 

Ο τρόπος ψηφοφορίας

Ο κάθε εκλογέας, για να μπορέσει να πάρει ψηφοδέλτιο για να ψηφίσει, πρέπει απαραίτητα να έχει μαζί του το εκλογικό βιβλιάριο ή το δελτίο ταυτότητάς του και να είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο του εκλογικού κέντρου.

Μέσα στο εκλογικό κέντρο δίδεται στον εκλογέα από τους επί καθήκοντι υπαλλήλους ένα ψηφοδέλτιο, πάνω στο οποίο είναι γραμμένα κατά σειρά τα ονόματα των υποψηφίων που προτάθηκαν για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, με τις φωτογραφίες τους και τα τυχόν εμβλήματα που υπέβαλαν.

Το όνομα και η φωτογραφία κάθε υποψηφίου βρίσκεται σε χωριστή αριθμημένη στήλη, πάνω στο ψηφοδέλτιο.

Το ψηφοδέλτιο πρέπει να φέρει στο εξωτερικό μέρος του επίσημη σφραγίδα, για να είναι έγκυρο.

Ο εκλογέας, αφού πάρει το ψηφοδέλτιό του, πρέπει να αποσυρθεί στον ειδικό θάλαμο ψηφοφορίας που βρίσκεται για τον σκοπό αυτό μέσα στο εκλογικό κέντρο και πίσω από την κουρτίνα να το ανοίξει και να σημειώσει μυστικά στο ψηφοδέλτιό του με πένα μπιρό, χρώματος μπλε ή μαύρου, το σημείο «Χ» ή «+» ή «√» μέσα στον χώρο της στήλης που βρίσκεται κάτω από τη φωτογραφία του υποψηφίου της προτίμησής του.

Ο εκλογέας μόνο με πένα χρώματος μπλε ή μαύρου μπορεί να ψηφίσει. Αν ψηφίσει με πένα άλλου χρώματος, το ψηφοδέλτιό του θα είναι άκυρο και δε θα ληφθεί υπόψη κατά την καταμέτρηση των ψήφων.

Ακολούθως, ο εκλογέας, αφού διπλώσει το ψηφοδέλτιό του, θα εξέλθει από τον ειδικό θάλαμο ψηφοφορίας και θα το ρίξει ο ίδιος προσωπικά μέσα στην κάλπη. Το ψηφοδέλτιο πρέπει να τοποθετηθεί ολόκληρο μέσα στην κάλπη. Δεν επιτρέπεται να αλλοιωθεί ή να αποκοπεί οποιοδήποτε μέρος του ψηφοδελτίου, γιατί σε τέτοια περίπτωση θα είναι άκυρο και δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την καταμέτρηση των ψήφων.

Ο εκλογέας δικαιούται να ψηφίσει έναν μόνο υποψήφιο.

 

Πότε το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο

Ο εκλογέας οφείλει να σημειώσει το καθορισμένο σημείο μέσα στον χώρο της στήλης που βρίσκεται κάτω από τη φωτογραφία του υποψηφίου της προτίμησής του, μόνο. Δεν μπορεί ο εκλογέας να τοποθετήσει το σημείο «Χ» ή «+» ή «√» πάνω στη φωτογραφία του υποψηφίου της προτίμησής του ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, γιατί σε τέτοια περίπτωση το ψηφοδέλτιο θα είναι άκυρο και δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την καταμέτρηση των ψήφων.

Αν ένας εκλογέας σημειώσει το σημείο «Χ» ή «+» ή «√» στη στήλη περισσότερων του ενός υποψηφίων ή παραλείψει να σημειώσει το σημείο αυτό στη στήλη οποιουδήποτε υποψηφίου, το ψηφοδέλτιό του θα είναι άκυρο και δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την καταμέτρηση των ψήφων.

Αν ένας εκλογέας σχηματίσει πάνω στο ψηφοδέλτιό του οποιοδήποτε άλλο σημείο, με το οποίο μπορεί αργότερα να αναγνωρισθεί η ταυτότητά του, αυτό θα είναι άκυρο και δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την καταμέτρηση των ψήφων.

Αν ένας εκλογέας καταστρέψει από απροσεξία το ψηφοδέλτιο που του δόθηκε, μπορεί να το επιστρέψει στον προεδρεύοντα υπάλληλο του εκλογικού κέντρου, ο οποίος, αν πεισθεί ότι πρόκειται πράγματι για απροσεξία, θα του δώσει άλλο ψηφοδέλτιο για να μπορέσει να ψηφίσει κανονικά.

Το λευκό ψηφοδέλτιο είναι άκυρο και δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την καταμέτρηση των ψήφων.

Κάθε εκλογέας δικαιούται να ψηφίσει μια φορά μόνο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ