Αυτές είναι οι ημερομηνίες-σταθμοί στο δρόμο προς τις Προεδρικές Εκλογές 2018

15.12.2017 • Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών για προκήρυξη των εκλογών
• Διορισμός Γενικού Εφόρου Εκλογής και λοιπών Εφόρων.
• Ένταλμα εκλογής προς το Γενικό Έφορο Εκλογής.
18.12.2017 • Τελευταία ημέρα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο.
• Τελευταία ημέεα υποβολής δηλώσεων για τη ψηφοφορία στα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού.
22.12.2017 Γνωστοποίηση Γενικού Εφόρου Εκλογής, για τον καθορισμό του χρόνου και του τόπου υποβολής των υποψηφιοτήτων.
29.12.2017 Υποβολή υποψηφιοτήτων
12.01.2018 Διάταγμα Υπουργού Εσωτερικών για την υποδιαίρεση των εκλογικών τμημάτων.
19.01.2018 Δημοσίευση Γννωστοποίησης Γενικού Εφόρου Εκλογής για τον καθορισμό των εκλογικών κέντρων και την κατανομή των εκλογέων σε αυτά.
28.01.2018 Πρώτος γύρος εκλογών
04.02.2018 Επαναληπτική εκλογή
05.02.2018 Επιστροφή Εντάλματος Εκλογής από το Γενικό Έφορο Εκλογής στον Υπουργό Εσωτερικών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ