ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ 100%

Εγγεγραμμένοι: 213.033 Ψήφισαν: 156.788 (73.60%) Αποχή: 56.245 (26.40%)

Έγκυρα: 147.276 (93.93%) Άκυρα: 4.098 (2.61%) Λευκά: 5.414 (3.45%)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 56.17%

82.721 +22.1%

 

ΜΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 43.83%

64.555

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ