Θριαμβευτική η νίκη του Νίκου Αναστασιάδη σε συγκεκριμένο χωριό.

Στα Χανδριά εντυπωσιακό ήταν το ποσοστό, με 92.15% ο Νίκος Αναστασιάδης έναντι 7.84% του Σταύρου Μαλά.

Στην Άλωνα, επίσης, ο Νίκος Αναστασιάδης κατέγραψε το εντυπωσιακό 91.26%, ενώ ο Σταύρος Μαλάς συγκέντρωσε το 8.73%.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ