Η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών ανακοινώνει την ενεργοποίηση της ιστοσελίδας aps.elections.moi.gov.cy, μέσω της οποίας άνεργοι πτυχιούχοι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους να στελεχώσουν τα εκλογικά κέντρα των προεδρικών εκλογών.

Σημειώνεται ότι τη δήλωση μπορούν να υποβάλουν μόνο όσοι είναι  εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο και παράλληλα ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι πτυχιούχοι στο Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2017.  Σημειώνεται επίσης ότι δεν θα γίνουν δεκτές έντυπες δηλώσεις.

Η ιστοσελίδα θα είναι ενεργοποιημένη μέχρι τα μεσάνυκτα της Δευτέρας 18.12.2017.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ