Η διαδικασία της διεξαγωγής των Προεδρικών εκλογών 2018 έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, κατά τρόπο άψογο.

Η ψηφοφορία έγινε μέσα σε ήπιο και πολιτισμένο κλίμα, κατά τρόπο διαφανή, δημοκρατικό και αδιάβλητο και η ώριμη συμπεριφορά και υπευθυνότητα των εκατοντάδων χιλιάδων ψηφοφόρων υπήρξε καθοριστικός παράγοντας στη δημιουργία του κλίματος αυτού.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υποψηφίους και τα επιτελεία τους για την άψογη συνεργασία και συμπεριφορά τους.

Ως Γενικός Έφορος Εκλογής, ευχαριστώ, επίσης, θερμά τον Βοηθό Γενικό Έφορο κ. Δημητρίου και την ομάδα του, τους συνεργάτες μου στο Υπουργείο Εσωτερικών, τους Εφόρους και Βοηθούς Εφόρους Εκλογής, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, το Κυβερνητικό Τυπογραφείο και όλες τις άλλες Υπηρεσίες που εργάστηκαν με ζήλο, αφοσίωση και μεθοδικότητα, και συνέβαλαν τα μέγιστα στην επιτυχή διεξαγωγή των Προεδρικών εκλογών.

Ευχαριστώ, επίσης, τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τους λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας για τη συνεχή νομική υποστήριξη και τις συμβουλές τους.

Θέλω, τέλος, να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου σε κάθε ένα ξεχωριστά από τις 7500 δημόσιους λειτουργούς, εκπαιδευτικούς και μέλη της Αστυνομίας, αλλά και τους 1000 άνεργους πτυχιούχους, που στελέχωσαν τα εκλογικά κέντρα και συνέβαλαν στην ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας και τη γρήγορη έκδοση των αποτελεσμάτων.

Κλείνοντας, ευχαριστώ τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για την αντικειμενική κάλυψη των εκλογών και την εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ