«Η πορεία ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας τεκμηριώνεται μέσα από την επιβεβαίωση των θετικών προοπτικών για την οικονομία με ένα ρυθμό ανάπτυξης που αγγίζει το 4%, τον δεύτερο ψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην ευρωζώνη, με τα χαμηλότερα δανειστικά επιτόκια των τελευταίων δεκαετιών, με αναβάθμιση από τους ίδιους τους Διεθνείς Οίκους Αξιολόγησης ότι βρισκόμαστε σήμερα ένα βήμα πριν από την επενδυτική βαθμίδα», αναφέρει σε δηλώσεις της η Εκπρόσωπος Τύπου του επιτελείου Νίκου Αναστασιάδη, Αννίτα Δημητρίου.

Αυτούσιες οι δηλώσεις:

Σήμερα, ακόμη και η έκθεση των Moddy’s αποτυπώνει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο την σημαντική πρόοδο που έχει γίνει, την επάνοδο σε ρυθμούς ανάπτυξης και την εξυγίανση των οικονομικών του κράτους.

Βεβαίως, την ίδια ώρα εντοπίζονται προκλήσεις που εξακολουθούν να υφίστανται και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και αφορούν το ψηλό δημόσιο χρέος αλλά και τον ψηλό ιδιωτικό δανεισμό.

Επιβάλλεται η συνέχιση της συνετής διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών, στρατηγική την οποία εφάρμοσε αποτελεσματικά η διακυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη, κατορθώνοντας να μειώσει το δημόσιο χρέος. Ταυτόχρονα σημαντική είναι η προσπάθεια εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος και απομόχλευσης του ιδιωτικού δανεισμού, ο οποίος έχει μειωθεί κατά 25% και βρίσκεται σήμερα στα επίπεδα δηλαδή του 2008.

Συνεπώς, αν και αποδεδειγμένα επιτεύχθηκε όλη αυτή η οικονομική πρόοδος μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις της κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη και συγκεκριμένα του Υπουργείου Οικονομικών, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις και με σταθερά βήματα θα πρέπει να αντιμετωπισθούν προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας ευρύτερα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ