σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Στατιστικής Υπηρεσίας

Ας μιλήσουμε ξεκάθαρα στους πολίτες με επίσημα στοιχεία και πραγματικά δεδομένα.

Τα αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από την Στατιστική Υπηρεσία σήμερα για το πρώτο δεκάμηνο του 2017 δείχνουν πλεόνασμα 498 εκατομμύρια.

Σήμερα, έχουμε πραγματικό πλεόνασμα μισού δισεκατομμυρίου ενώ πρίν από πέντε χρόνια είχαμε έλλειμμα ενός δισεκατομμυρίου.

Μειώθηκε περαιτέρω το δημόσιο χρέος κάτω από το όριο του 100% και διευκολύνθηκε η μείωση του ιδιωτικού χρέους από 72.5 δις που είχε φτάσει το 2012 στα 52.5 δις, δηλαδή σε επίπεδα χαμηλότερα ακόμη και από το 2008.

Είναι με ακριβώς αυτή την δημοσιονομική διαχείριση που η κυβέρνηση βοηθά την οικονομία να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, που μπορούμε να μειώνουμε φόρους και να στηρίζουμε την ανάπτυξη και την προοπτική με συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες πρωτοβουλίες και πολιτικές.

Αυτή είναι και η ειδοποιός διαφορά της οικονομικής πολιτικής και στρατηγικής του Νίκου Αναστασιάδη όπως θα παρουσιαστεί βεβαίως και αύριο στην Βουλή των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Οικονομικών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ