Ποσοστά άνω του 70% έλαβε σε αρκετά χωριά ανά το παγκύπριο ο Νίκος Αναστασιάδης.

Εντυπωσιακά δε, είναι τα ποσοστά σε συγκεκριμένα χωριά, όπου ξεπέρασε και το φράγμα του 90%.

Τα χωριά που σάρωσε ο Νίκος Αναστασιάδης

Πιο κάτω, τα χωριά που συγκέντρωσε πάνω από 70% ο επανεκλεγείς Πρόεδρος.

Τρούλλοι 81.48%
Χοιροκοιτία 74.12%
Ψεματισμένος 83.64%
Κάτω Δρυς 91,6%,

Κιβισίλι 81%,

Σπιτάλι 89,55%,
Ποταμιού 82,4%,

Σαράντι 86,7%,
Πρόδρομος 80,8%,
Ποταμίτισσα 84,41%,
Άγιος Αμβρόσιος 85,2%.
Παραλίμνι 80%,
Άγιος Θεράπων 89,1%,

Δωρά 88%,
Άγιος Κωνσταντίνος 84,9%,
Άλωνα 91,3%,
Απαισιά 85%,
Παραμάλι 82,4%,

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ