Σε πολιτική συγκέντρωση για θέματα δημόσιου και ημιδημόσιου τομέα μίλησε ο υποψήφιος για την προεδρία Νικόλας Παπαδόπουλος.

Ο Υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νικόλας Παπαδόπουλος τόνισε την απόφαση η κυβέρνησή του να προχωρήσει σε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, ώστε αφενός να εξυπηρετείται καλύτερα και ταχύτερα ο πολίτης και αφετέρου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων και να βελτιωθούν οι συνθήκες άσκησης του λειτουργήματος τους.

«Βασικοί πυλώνες της πολιτική μας» συνέχισε ο Νικόλας Παπαδόπουλος, «είναι η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με πρόσβαση σε υπηρεσίες του δημοσίου 24 ώρες το 24ωρο χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των πολιτών, η εφαρμογή της αξιοκρατίας σε όλα τα επίπεδα, η παροχή δυνατοτήτων διαρκούς επιμόρφωσης για τους δημόσιους λειτουργούς και ο σεβασμός των δικαιωμάτων τους». Τόνισε δε ότι «καμία δυσμενής μεταβολή δεν πρόκειται να υπάρξει στο μισθολογικό καθεστώς και τις κλίμακες που ισχύει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Νικόλας Παπαδόπουλος επανέλαβε την πάγια θέση του για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των ημικρατικών οργανισμών. «Έχουμε δώσει και κερδίσει μάχες προκειμένου να μην προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση των ημικρατικών οργανισμών, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του δημοσίου, δηλαδή όλων των κυπρίων πολιτών, που μπορούν με σωστή διοίκηση και διαχείριση να αξιοποιηθούν συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε και το διορισμό μη-εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων που δεν θα διορίζονται από την κυβέρνηση αλλά από ανεξάρτητο φορέα».

«Προσβλέπω σε στενή και παραγωγική συνεργασία με τους υπαλλήλους του δημόσιου και ημιδημόσιου τομέα», τόνισε ο Νικόλας Παπαδόπουλος, «για να φέρουμε την αλλαγή στον τρόπο που αντιμετωπίζει το κράτος τον πολίτη. Για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα, να ενισχύσουμε τη θέση των δημοσίων υπαλλήλων, να διευκολύνουμε την καθημερινότητά τους και να βελτιώσουμε τις εργασιακές τους συνθήκες. Η εμπειρία, η γνώση και η ικανότητά τους θα είναι για εμάς η βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η σωστή μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ