Σε ανακοίνωση, το επιτελείο Νίκου Αναστασιάδη αναφέρθηκε στο ΓΕΣΥ, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση κατάφερε να κάνει πράξη αυτό που συζητούσαν επί δεκαετίες.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση:

Για δεκαετίες μόνο συζητούσαν το ΓΕΣΥ

Ο Νίκος Αναστασιάδης το κάνει πράξη και το εφαρμόζει

Το 2017 είναι σταθμός για τον τομέα της υγείας.

Η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη έχει καταφέρει να κάνει πράξη αυτό που συζητείτο για χρόνια, δηλαδή το ΓΕΣΥ.

Αποδεικνύει στην πράξη ότι η κυβέρνηση αυτή νοιάζεται για τον πολίτη και τον ασθενή.

Έχει θέσει στέρεες βάσεις για την ίση και ποιοτική ιατρική περίθαλψη που απαιτείται και πρέπει κάθε πολίτης του κράτους να απολαμβάνει.

Υπηρεσίες, που θα παρέχονται χωρίς διαχωρισμό σε δημόσιο και ιδιωτικό νοσηλευτήριο, αναλόγως των προσωπικών επιλογών του πολίτη.

Ελπίζουμε ότι τα κοινοβουλευτικά κόμματα θα στηρίξουν και τις άλλες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας, όπως την ηλεκτρονική υγεία, την δημιουργία Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και την ίδρυση πανεπιστημιακών κλινικών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ