Σε ανακοίνωση τύπου το επιτελείο Νίκου Αναστασιάδη αναφέρθηκε στην Τριμερή και τόνισε ότι διανοίγει νέες προοπτικές για τις τρεις χώρες που συμμετείχαν.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση:

Η χθεσινή τριμερής συνάντηση διανοίγει νέες προοπτικές στα θέματα συνεργασίας των τριών χωρών στην περιοχή και αποτελεί πρότυπο εποικοδομητικής περιφερειακής συνεργασίας.

Μια συνεργασίας που επιφέρει απτά αποτελέσματα σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο προς όφελος και των τριών χωρών αλλά και της ΕΕ.

Ενδεικτικά αποτελέσματα:

Αναμένονται σημαντικές επισκέψεις Υπουργών

Ορίστηκε συγκεκριμένη ημερομηνία για την υλοποίηση της απόφασης για τον υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου από την ΑΟΖ της Κύπρου προς την Αίγυπτο.

Προχωρεί παράλληλα συζήτηση μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου για συνεργασία στην αεροναυτική και θαλάσσια έρευνα και διάσωση (search and rescue) ενώ προστίθεται και η Αίγυπτος στο πρόγραμμα EuroAsia Interconnector για ηλεκτρική διασύνδεση Ευρώπης και Αιγύπτου.

Περαιτέρω, η τριμερής αυτή ενεργοποιεί τις εμπλεκόμενες εταιρείες για να επιταχύνουν και να ολοκληρώσουν το δικό τους μέρος ευθύνης και εγκαινιάζει μια νέα εποχή συνεργασίας και συναντίληψης παρέχοντας νέες ευκαιρίες επιχειρηματικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων με την υπογραφή πέραν των 35 διμερών συμφωνιών σε τομείς όπως ο τουρισμός , η επιστήμη, η ανώτατη εκπαίδευση, η ναυτιλία, η υγεία και η γεωργία.

Η συνάντηση αυτή θα αναβαθμιστεί σε τετραμερής με την προσθήκη ακόμα μια φίλιας χώρας, της Ιταλίας, η οποία έχει αυτή τη στιγμή άμεση εμπλοκή στην ΑΟΖ μας και επιπλέον άμεση εμπλοκή στο ζήτημα του αγωγού EastMed, ο οποίος θεωρείται και ως έργο υψίστης σημασίας και για την ίδια την ΕΕ.

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η ενεργειακή πολιτική και στρατηγική της κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη επιφέρει αποτελέσματα και πάνω σε αυτή τη βάση πρέπει να συνεχίσουμε. Για δεκαετίες λέγαμε ότι η Κύπρος μπορεί και πρέπει να καταστεί γέφυρα συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Μέσης Ανατολής. Αυτό ακριβώς εννοούσαμε!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ