17.412 ψήφοι ήταν η διαφορά μεταξύ Σταύρου Μαλά και Νικόλα Παπαδόπουλου. Διαφορά η οποία έδωσε το καθαρό προβάδισμα προς τον κ. Μαλά για να περάσει στον δεύτερο γύρο των εκλογών.

Μαθηματικά ομιλούντες, η μάχη μεταξύ των δυο υποψηφίων κρίθηκε κυρίως σε δυο επαρχίες όπου ο κ. Μαλάς κατάφερε εξασφαλίσει πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από τον κ. Παπαδόπουλο.

Συγκεκριμένα, στην Λάρνακα η διαφορά μεταξύ των δυο αθροίζεται στις 11.371 ψήφους.

Πιο αναλυτικά, ο Σταύρος Μαλάς έλαβε 23.961 σε σχέση με τον Νικόλα Παπαδόπουλο τον οποίο ψήφισαν μόλις 12.590.

Σε ποσοστά οι αριθμοί αυτοί μεταφράζονται σε 36.55% και 19.20% αντίστοιχα.

Η δεύτερη επαρχία στην οποία ο Νικόλας Παπαδόπουλος υστέρησε ήταν αυτή της Αμμοχώστου λαμβάνοντας 16.00% έναντι του Σταύρου Μαλά ο οποίος κατέγραψε ποσοστό της τάξεως του 28.49%.

Σε απόλυτους αριθμούς ο Νίκολας Παπαδόπουλος έλαβε περίπου τους μισούς ψήφους από τον Σταύρο Μαλά. Συγκεκριμένα τον πρώτο ψήφισαν 3.545 σε σχέση με τον δεύτερο, τον οποίο επέλεξαν 6.311 πολίτες.

Καταλυτική επαρχία όμως ήταν και η Λευκωσία παρότι σε ποσοστά η διαφορά μεταξύ των δυο δεν ήταν μεγάλη.

Δεδομένου όμως ότι η Πρωτεύουσα αποτελεί την μεγαλύτερη δεξαμενή ψήφων της Κύπρου, το 29.95% που έλαβε ο Σταύρος Μαλάς σε σχέση με το 27.29% του Νικόλα Παπαδόπουλου μεταφράζεται σε 3.995 ψήφους.

Αριθμός σημαντικός για το Παγκύπριο αποτέλεσμα που ήταν 116.920 ψήφοι για τον Σταύρο Μαλά εν αντιθέσει με τον Νικόλα Παπαδόπουλο ο οποίος κατάφερε να εξασφαλίσει 99.508.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ