Saturday, July 20, 2024
HomeΕπικαιρότηταΟι 36 προτάσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη για την Καθαρή Ενέργεια

Οι 36 προτάσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη για την Καθαρή Ενέργεια

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τις προτάσεις του για την Καθαρή Ενέργεια, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα www.christodoulides2023.com κάτω από τον Πυλώνα “Πλανήτης”.

Η πράσινη μετάβαση αποτελεί κύρια προτεραιότητα για την Κυπριακή Δημοκρατία και η επιτάχυνση αυτής της πορείας είναι απαραίτητη για την οικονομία του τόπου μας αλλά και για την κοινωνία γενικότερα.

Η ενεργειακή στρατηγική στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη, έχει στο επίκεντρο της τον άνθρωπο και τις επιχειρήσεις, αφού η κρίση που μαστίζει την Ευρώπη επηρεάζει πρωτίστως τα νοικοκυριά και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών ΑΠΕ, έχει «δημοκρατικοποιήσει» την ενέργεια, επιτρέποντας στον καθένα να μπορεί να είναι ταυτόχρονα καταναλωτής και παραγωγός. Βασική φιλοσοφία της ενεργειακής στρατηγικής είναι η εν λόγω επιλογή να είναι διαθέσιμη σε όλους μειώνοντας τα οικονομικά, χωροταξικά και γραφειοκρατικά εμπόδια.

Ως μεταβατική δράση προς επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, μέσω των προτάσεων της ενεργειακής στρατηγικής του Νίκου Χριστοδουλίδη, επιδιώκεται επίσης η δημιουργία διαδρόμου φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι προτάσεις κωδικοποιούνται σε 3 πολιτικές δράσεων: 1. «Οικονομικά Προσιτή Ενέργεια», 2. «Πράσινη Μετάβαση», 3. «Αξιοποίηση Υδρογονανθράκων».
Μεταξύ άλλων στις προτάσεις περιλαμβάνονται:

• Η περαιτέρω στήριξη για επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης, με την ενίσχυση των χορηγιών και απλοποιήση διαδικασιών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, για αντικατάσταση ενεργοβόρων συσκευών, για θερμομόνωση υποστατικών και για αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με υβριδικά και ηλεκτροκίνητα οχήματα.

• Η πλήρης επιχορήγηση (100%) των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και κατά το ήμισυ (50%) των υπόλοιπων νοικοκυριών, με ισχύ μέχρι το τέλος του 2023, αξιοποιώντας τα αυξημένα έσοδα του Ταμείου «Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας».

• Η βελτίωση των διαδικασιών του προγράμματος Virtual Net Metering (VNM), προκειμένου οικίες που δεν έχουν χώρο στη στέγη τους (π.χ. διαμερίσματα), να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων.

• Η άμεση και στοχευμένη αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που αφορούν νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα μέσω επιδότησης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας τους.

• Η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η ΕΕ για συγκεκριμένες φορολογικές ελαφρύνσεις και συνοπτικές διοικητικές διαδικασίες, για επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης.

• Η προώθηση της ολοκλήρωσης του ανοίγματος της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού και η ενεργός συμμετοχή στις διαβουλεύσεις της ΕΕ για ενδεχόμενη βελτίωση του υφιστάμενου μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού.

• Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΑΗΚ, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να παραμείνει σε κρατικά χέρια, για να μπορεί να λειτουργεί πιο πελατοκεντρικά και πιο ορθολογικά, και να ανταπεξέλθει με επιτυχία στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον που δημιουργείται.

• Η ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου για τις «Ενεργειακές Κοινότητες», οι οποίες θα διασφαλίζουν τα ενεργειακά συμφέροντα των μελών τους (π.χ. ένα χωριό, μια βιομηχανική περιοχή ή μια πολυκατοικία).

• Η άμεση διερεύνηση, σε συνεργασία με τις αδειούχες εταιρείες, της δυνατότητας fast-track έλευσης φ/α από την ανακάλυψη «Κρόνος», αφού το μέγεθος και η γεωγραφική της θέση ενδεχομένως να την κάνουν ιδανική για τις εγχώριες ανάγκες.

• Η προώθηση της επέκτασης του ηλεκτρικού δικτύου της ΑΗΚ και μετατροπής του σε έξυπνο δίκτυο, για να μπορέσει να ενσωματώσει περισσότερες ΑΠΕ και να επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση των ενεργειακών πόρων.

• Η προώθηση επιχορηγήσεων για εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία θα βελτιώσουν την ευστάθεια του δικτύου ηλεκτρισμού.

• Η εμβάθυνση της ενεργού συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο διεθνή οργανισμό East Mediterranean Gas Forum (EMGF), με στόχο τη διεύρυνση του, την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των μελών του και την προώθηση των συμφερόντων της ευρύτερης περιοχής συμπεριλαμβανομένων και της Κύπρου, στο διεθνές ενεργειακό περιβάλλον.

Σχετικά άρθρα

Διαβάστε Ακόμα