Monday, July 22, 2024
HomeΕπικαιρότηταΟι προτάσεις Νίκου Χριστοδουλίδη για την Οικονομία

Οι προτάσεις Νίκου Χριστοδουλίδη για την Οικονομία

Δομημένες προτάσεις σε 14 πολιτικές, που στόχο έχουν την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και επερχόμενων προκλήσεων της Οικονομίας, με την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ισχυροποίησή της και να καταστεί πιο βιώσιμη και καινοτόμα, αλλά παράλληλα και πιο ανταγωνιστική, παρουσίασε την Τρίτη το βράδυ ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε εκδήλωση υπό τον τίτλο «Βιώσιμη Καινοτόμα Οικονομία».

«Το πρόγραμμά μας βασίζεται σε συγκεκριμένους στόχους, κάποιους βραχυπρόθεσμους και κάποιους μεσοπρόθεσμους και όχι σε αόριστες προτάσεις», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι προτάσεις στοχεύουν στη δημιουργία μιας ανθεκτικής οικονομίας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη φυσικά τους εξωτερικούς αποσταθεροποιητικούς παράγοντες, σε ορίζοντα πέραν από εκλογικούς κύκλους που σίγουρα δεν πρέπει να επηρεάζουν το Όραμά μας για την οικονομία του τόπου.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι «στόχος είναι η μετάβαση, η αξιοποίηση και πιο υποσχόμενων μορφών ανάπτυξης, η προώθηση νέων παραγωγικών τομέων όπως η αγροτεχνολογία, η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας αλλά και των δημιουργικών επιχειρήσεων και, κατ’ επέκταση, η δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας, αντιμετωπίζοντας με αυτό τον τρόπο και μια άλλη μεγάλη πρόκληση που αφορά ειδικότερα του νέους μας και την προσπάθειά τους για ποιοτική επαγγελματική αποκατάσταση».

Σημείωσε παράλληλα ότι όπως σε όλες τις πολιτικές μας έτσι και στις προτάσεις μας για την οικονομία, ο άνθρωπος είναι στο επίκεντρο, προωθώντας στην πράξη ένα ανθρωποκεντρικό οικονομικό μοντέλο, στο πλαίσιο του κοινωνικού φιλελευθερισμού, και παράλληλα την ελεύθερη οικονομία και την κοινωνική δικαιοσύνη, υλοποιώντας μία ολιστική πολιτική για την ευημερία όλων των πολιτών.

Μερικές, ενδεικτικές προτάσεις στις 14 πολιτικές που έχουν καθοριστεί για την οικονομία είναι:

 •  Η Αντιμετώπιση των προβλημάτων της ακρίβειας και του πληθωρισμού, με στοχευμένη οικονομική στήριξη στις ευάλωτες ομάδες, ανάλογα και με τις εξελίξεις στο πεδίο του πληθωρισμού, τηρώντας πάντα δημοσιονομική πειθαρχία και ενθαρρύνοντας, παράλληλα, την πειθαρχία και στα νοικοκυριά, αξιοποιώντας τα προγράμματα της χρηματοοικονομικής παιδείας.
 • Υλοποίηση του νέου οικονομικού μοντέλου με την υιοθέτηση του Οράματος 2035, που ετοίμασε το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας και την ένταξη των ενδεικνυόμενων στρατηγικών στο δικό μας ανθρωποκεντρικό οικονομικό μοντέλο. Ταυτόχρονα, δημιουργούνται μηχανισμοί για αυστηρότερη πειθαρχία και έλεγχο των δημοσιονομικών δαπανών μέσω σύστασης ειδικής ομάδας, με συμμετοχή του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.
 • Ανάπτυξη ψηφιακής οικονομίας, με τη δημιουργία ενός πλήρως ψηφιακού κράτους που θα προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες καθώς και στις επιχειρήσεις για όλες τις δραστηριότητές τους.
 • Προώθηση ολοκληρωμένου φορολογικού μετασχηματισμού, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, σε εναρμόνιση με την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση.
 • Υλοποίηση συνταξιοδοτικού μετασχηματισμού, με στόχο τη διασφάλιση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την επίτευξη αξιοπρεπούς διαβίωσης των συνταξιούχων.
 • Βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, με τη διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης εύρωστων ή /και νεοφυών και υψηλής ανάπτυξης επιχειρήσεων, με τη δημιουργία Φορέα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, όπως προνοείται και από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 • Μετάβαση στην πράσινη οικονομία, με την ενσωμάτωση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής στο αναπτυξιακό ανθρωποκεντρικό μοντέλο μας, αξιοποιώντας στην ολότητά τους τα διαθέσιμα Ευρωπαϊκά κονδύλια και υλοποιώντας τον πράσινο προϋπολογισμό.
 • Προώθηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας μετατρέποντας την Κύπρο σε κόμβο τεχνολογίας, μέσω μεταρρυθμίσεων που αφορούν την ανασύνταξη του κράτους, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την ψηφιακή μετάβαση.
 • Αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα με την προώθηση της  αγροτεχνολογίας και την αξιοποίηση τεχνολογιών «έξυπνης γεωργίας» καθώς και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας για αύξηση της παραγωγής, μείωση του κόστους παραγωγής και βέλτιστη αξιοποίηση των φυσικών πόρων.
 • Στήριξη του τομέα της μεταποίησης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με την κατάρτιση εξειδικευμένου προγράμματος  χρηματοοικονομικής παιδείας και απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων για τις ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.  Παράλληλα, αξιοποιούνται τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενισχύεται η υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών διοίκησης, συντάσσεται βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο και δημιουργείται business clinics.
 • Νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του τομέα του Τουρισμού.  Υιοθετούνται οι καλύτερες πρακτικές επιτυχημένων χωρών σε θέματα προώθησης και προβολής, και με την ίδρυση σχετικού Φορέα Προβολής, αναβαθμίζεται η προώθηση ανάδειξης της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού, στηρίζοντας ταυτόχρονα τους τοπικούς φορείς και συντονίζοντας τις προσπάθειές τους.  Διευρύνεται το τουριστικό προϊόν με την προώθηση του αγροτουρισμού, του αθλητικού τουρισμού, του επιχειρηματικού τουρισμού και του τουρισμού πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Προώθηση του τομέα επαγγελματικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με την επαναξιολόγηση και επανασχεδιασμό της προβολής της Κύπρου ως περιφερειακού επιχειρηματικού  κέντρου στη βάση του νέου οικονομικού μοντέλου. Ταυτόχρονα, αξιοποιείται η ανασύνταξη και μεταρρύθμιση του κράτους, ο ψηφιακός και φορολογικός μετασχηματισμός, και ο σχεδιασμός για την καινοτομία και την ανάπτυξη της Κύπρου ως κόμβο τεχνολογίας με στόχο την προσέλκυση νέων επενδύσεων με διευρυμένη συμμετοχή στην οικονομική δραστηριότητα του τόπου.
 • Ενισχύεται η Ναυτιλία, δημιουργώντας ‘One-Stop-Shipping Centre’ στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής για τη δημιουργία υπηρεσιών τύπου ‘fast track’.
 • Δημιουργείται εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και με μία σειρά δράσεων και προτάσεων όπως αυτές παρουσιάστηκαν στη θεματική μας για την Παιδεία, θεμελιώνοντας την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σημαντικό παράγοντα τόσο για την παιδεία όσο και την οικονομία της χώρας μας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι «το νέο αναπτυξιακό οικονομικό μοντέλο βασίζεται βεβαίως, όπως κατ’ επανάληψη έχω αναφέρει για να δείξω και τη σημασία τους και σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων πολλές από τις οποίες υλοποιούνται μέσα από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το οποίο αξιοποιούμε  πλήρως και δεν αφήνουμε να χαθεί ούτε ένας ευρώ».

Σημείωσε επίσης ότι για να επιτύχει το όραμα και με απόλυτο γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού υλοποίησης των αποφάσεων που λαμβάνονται, με σωστές δομές, με άτομα ικανά σε θέσεις κλειδιά, με συγκεκριμένους δείκτες και κυρίως με λογοδοσία.

Σχετικά άρθρα

Διαβάστε Ακόμα