Monday, July 22, 2024
HomeΕπιτελείαΟι 46 προτάσεις Χριστοδουλίδη για τον Πρωτογενή Τομέα

Οι 46 προτάσεις Χριστοδουλίδη για τον Πρωτογενή Τομέα

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τις προτάσεις του για  τον πρωτογενή τομέα.

Πρόκειται για συνολικά 46 προτάσεις, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του υποψηφίου και συγκεκριμένα στον ιστότοπο www.christodoulides2023.com/pylones/politikes/protogeneis-tomeas/ υπό τον τίτλο «Στήριξη και Ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα».

Η αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα, αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του προγράμματος διακυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο πρωτογενής τομέας παρουσιάζει δυναμική και μπορεί μέσα από συγκεκριμένες δράσεις να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και να συμβάλλει καθοριστικά στην προσπάθεια για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας μας.

Ο πρωτογενής τομέας αφορά και τον καταναλωτή, άρα το σύνολο του Κυπριακού λαού. Στο επίκεντρο της Πολιτικής Στήριξης και Ανάπτυξης του Πρωτογενούς Τομέα είναι και η σχέση μεταξύ αγρότη – παραγωγού και καταναλωτή. Ο αγροτικός τομέας θα πρέπει να λειτουργεί με τρόπο που να διασφαλίζει στον αγρότη δίκαιο εισόδημα και στον καταναλωτή ασφαλή τρόφιμα σε προσιτές τιμές.

Οι προτάσεις χωρίζονται σε 4 πολιτικές: «Μείωση του Κόστους Παραγωγής και Προώθηση Αναπτυξιακών Έργων», «Σταθεροποίηση του Αγροτικού Εισοδήματος, βελτίωση των συνθηκών οικονομικής δραστηριοποίησης των αγροτών και διασφάλιση της παραγωγής», «Διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος», «Βιώσιμη Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια».

Μεταξύ άλλων στις προτάσεις περιλαμβάνονται:

 • Η προώθηση της αγροτεχνολογίας και η αξιοποίηση τεχνολογιών «έξυπνης γεωργίας» καθώς και η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας για αύξηση της παραγωγής, μείωση του κόστους παραγωγής και περιορισμό της σπατάλης φυσικών πόρων,
 • Η προώθηση ειδικών ρυθμίσεων και κινήτρων για εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) από γεωργούς για τη μείωση του κόστους ενέργειας, με έμφαση στην κάλυψη του κόστους ενέργειας για άντληση νερού, τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες και την κτηνοτροφία, και παράλληλα την απλοποίηση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών εγκατάστασης ΑΠΕ,
 • Εισαγωγή του θεσμού της Κάρτας του Αγρότη η οποία έχει ως στόχο τη διευκόλυνση στην πρόσβαση των αγροτών σε χρηματοδότηση για αναγκαίες υπηρεσίες και υλικά ώστε να στηριχθούν ουσιαστικά οι εργασίες τους,
 • Στήριξη των επαγγελματιών αγροτών για αντικατάσταση του γεωργικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου των παλαιών οχημάτων τους και των οχημάτων μεταφοράς με υβριδικά/ηλεκτρικά οχήματα,
 • Η ανάπτυξη του θεσμού της συμβολαιακής γεωργίας για την προώθηση συνεργατικών σχημάτων και η δημιουργία ηλεκτρονικών εφαρμογών για τη διαχείριση της δραστηριότητας των συνεργατικών σχηματισμών και την επικοινωνία των μελών τους. Η ανάπτυξη προγραμμάτων μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών, με στόχο την ενθάρρυνση της συνεργατικότητας και της εξωστρέφειας, με την από κοινού αξιοποίηση δικτύων μάρκετινγκ και εμπορίας,
 • Η λήψη, μέσα από απλουστευμένες διαδικασίες, δραστικών μέτρων για περιορισμό των ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία εμφανίζονται εντονότερα και συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής (εγκατάσταση αντιχαλαζικών και αντιβρόχινων δικτύων). Η ταχύτερη καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων από το Ταμείο Διαχείρισης Κινδύνων στην Γεωργική Παραγωγή μέσα από την απλούστευση των διαδικασιών του,
 • Η δημιουργία Κυπριακής ‘εξαγωγικής αλυσίδας’. Διαμόρφωση του πλαισίου  στο οποίο κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και συνεταιρισμοί τροφοδοτούν μεγάλες εξαγωγικές επιχειρήσεις, που θα αποτελούν τον ‘εξαγωγικό κόμβο’ με στόχο την προώθηση των κυπριακών προϊόντων σε όλο τον κόσμο. Έτσι, οι ΜμΕ μπορούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές ως μέρος μιας ευρύτερης παραγωγικής διαδικασίας, υποκαθιστώντας κομμάτι των εισαγωγών,
 • Η προώθηση των εξαγωγών των προϊόντων μας μέσω συνεργασιών με γειτονικές χώρες,
 • Η χωροθέτηση νέων κτηνοτροφικών περιοχών, με όλες τις αναγκαίες υποδομές ώστε να μπορέσουν να εγκατασταθούν νέες μονάδες αιγοπροβάτων αλλά και για να μετακινηθούν  κτηνοτροφικές μονάδες που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την αναγκαία αδειοδότηση ή δημιουργούν οχληρία,
 • Η διαμόρφωση πλαισίου παροχής κινήτρων για αξιοποίηση της αδρανούς γης στα ορεινά και ημιορεινά, ώστε να καλλιεργηθεί όσο το δυνατό περισσότερη γη για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων που σήμερα εισάγονται. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται και η οικονομική δραστηριότητα των ορεινών κοινοτήτων και προστατεύονται τα δάση από τις πυρκαγιές που προκαλούνται λόγω της εγκατάλειψης της γεωργικής γης και της κλιματικής αλλαγής,
 • Η δημιουργία ειδικής υπηρεσίας, η οποία θα έχει την ευθύνη να ελέγχει για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών σε γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα αντίστοιχα, σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης τροφίμων με στόχο τον έλεγχο τόσο των προϊόντων που παράγονται στον τόπο μας όσο και των εισαγόμενων προϊόντων,
 • Η αναβάθμιση της Τράπεζας Γενετικού Υλικού της Κύπρου, με στόχο τη διατήρηση των ντόπιων ποικιλιών του τόπου μας και τον περιορισμό της εξάρτησης σε κρίσιμους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής,
 • Ο εκσυγχρονισμός των αλιευτικών σκαφών των αλιέων μας,
 • Η ενδυνάμωση του ελέγχου για αντιμετώπιση φαινομένων παράνομης αλιείας.
Σχετικά άρθρα

Διαβάστε Ακόμα