Thursday, July 18, 2024
HomeΕπικαιρότηταΟι 26 προτάσεις του Χριστοδουλίδη για την Άμυνα και την Ασφάλεια της...

Οι 26 προτάσεις του Χριστοδουλίδη για την Άμυνα και την Ασφάλεια της ΚΔ

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τις προτάσεις του για την ουσιαστική Ενίσχυση Αποτρεπτικής Ισχύος – Άμυνα και Ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρει ανακοίνωση του επιτελείου του.

Συγκεκριμένα, τονίζεται ότι «η συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή, η αμφισβήτηση της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία, οι σημερινές προκλήσεις και οι υβριδικές απειλές, καθιστούν την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης και γενικότερα της αποτρεπτικής ισχύoς της πατρίδας μας ως ύψιστη προτεραιότητα.  Την ίδια στιγμή, η ιδιότητα της Κύπρου ως Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ο ρόλος που δύναται να διαδραματίσει στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενισχύουν ακόμη περισσότερο την προαναφερθείσα ανάγκη.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ενισχύουμε την αποτρεπτική ισχύ της Κυπριακής Δημοκρατίας µε περαιτέρω αύξηση των αμυντικών δαπανών, θεσμοθέτηση και ενίσχυση των αμυντικών συμφωνιών και συνεργασιών µε τρίτες χώρες και την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν μέσα από την ιδιότητά µας ως Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πέραν της ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Κράτος θα πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά απέναντι σε ασύμμετρες απειλές, όπως οι παράνομες μεταναστευτικές ροές, ο κυβερνοπόλεμος, η κλιματική αλλαγή, η τρομοκρατία και γενικά κάθε είδους υβριδική απειλή.  Η αντιμετώπιση των εν λόγω απειλών, όπως επίσης η ενίσχυση των ικανοτήτων της πατρίδας μας σε άλλους σχετικούς τομείς όπως της Έρευνας και Διάσωσης, δεν είναι έργο αποκλειστικά του Υπουργείου Άμυνας, αλλά και άλλων υπουργείων και υπηρεσιών του κράτους.  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, υπό τον συντονισμό και την εποπτεία Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, συστήνεται συντονιστικός φορέας με σαφείς αρμοδιότητες για την συλλογή πληροφοριών, εκτίμηση καταστάσεων, σύνταξη και εκτέλεση σχεδίων αντιμετώπισης των απειλών αυτών.

Οι προτάσεις κωδικοποιούνται σε 5 συγκεκριμένες πολιτικές: 1. Ενίσχυση Αποτρεπτικής Ικανότητας, 2. Ισχυρές Συνεργασίες -Αναβαθμισμένος Ρόλος της Κύπρου, 3.Σύγχρονος Ημιεπαγγελματικός Στρατός, 4.Ουσιαστική Εφεδρεία και Εθνοφυλακή και 5.Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών».

Μεταξύ άλλων στις προτάσεις περιλαμβάνονται:

•             Η ενίσχυση της υλοποίησης του εξοπλιστικού προγράμματος της Εθνικής Φρουράς στοχεύοντας σε θεσμοθετημένες σταθερές δαπάνες επί του ΑΕΠ ύψους τουλάχιστον 2%.

•             Ο εκσυγχρονισμός ή και αντικατάσταση παλαιών οπλικών συστημάτων που διαθέτει η Εθνική Φρουρά, παράλληλα με την προμήθεια καινούργιων συστημάτων που ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες, με προτεραιότητα την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς.

•             Η συγκρότηση Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΑ) στην Προεδρία της Δημοκρατίας, για θέματα Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής, που θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο και θα έχει ως στόχο τη συστηματική μελέτη και υποβολή συγκεκριμένων εισηγήσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο για όλα τα θέματα που αφορούν την Εθνική ασφάλεια της χώρας.

•             Η εκπόνηση Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας, η οποία θα συνταχθεί από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και θα εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα αποτελεί το υπόβαθρο και θα έχει συνάφεια με άλλα θεσμικά κείμενα, στη βάση των οποίων θα ασκείται ανάμεσα σε άλλα η αμυντική και εξωτερική πολιτική της χώρας και θα αξιολογείται ανά τακτά διαστήματα.

•             Η ενίσχυση της στενής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου στον αμυντικό τομέα και η μελέτη σε συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση της προοπτικής ουσιαστικής αναβίωσης του Δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Κύπρου-Ελλάδας, σε επιχειρησιακό επίπεδο.

•             Η ενίσχυση της στενής συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας στον αμυντικό τομέα, υπό το πλέγμα και των νέων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή αλλά και της συμμετοχής των δύο χωρών στον πυλώνα της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας (ΚΠΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης τις τριμερείς και πολυμερείς συνεργασίες με γειτονικές χώρες.

•             Η ενθάρρυνση της συμμετοχής φορέων και οργανισμών έρευνας και καινοτομίας της χώρας μας σε αμυντικά προγράμματα υψηλής τεχνολογίας της ΕΕ με σκοπό τη μέγιστη δυνατή απορρόφηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων και κεφαλαίων και η αξιοποίηση των Κυπριακών βιομηχανιών που εξειδικεύονται σε τέτοιες τεχνολογίες για να εργαστούν σε νέα συστήματα άμυνας όπως π.χ. drones, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο και τις δυνατότητες της Εθνικής Φρουράς.

•             Η περαιτέρω βελτίωση της θέσεως των ΣΥΟΠ μέσα από την κατά προτεραιότητα μελέτη των κριτηρίων πρόσληψης, του επιπέδου εκπαίδευσης, την αριθμητική και μισθολογική αναβάθμιση, της μελλοντικής πορείας και ανέλιξης στην ιεραρχία.

•             Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που διέπει τις προαγωγές, τις μεταθέσεις, και τις επιλογές σε θέσεις και σχολές του εξωτερικού, ώστε αυτές να γίνονται αποκλειστικά με αξιοκρατικά και μετρήσιμα κριτήρια.

•             Η αξιολόγηση και αναπροσαρμογή του θεσμού της Εφεδρείας και της Εθνοφυλακής έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του πεδίου της μάχης, στα πρότυπα ξένων στρατών με παρόμοιες στρατιωτικές δομές εφεδρείας, κ.α.

•             Η βελτίωση και ενίσχυση με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού πρόσκλησης των Εφέδρων και Εθνοφυλάκων, αξιοποιώντας την τεχνολογία.

•             Η αναβάθμιση της υπηρεσίας Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΣΕΑ) καθώς και του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) που λειτουργούν στο Υπουργείο Άμυνας με εκσυγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας, ώστε, σε συνεργασία όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους (Πολιτική Άμυνα, Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Δήμοι, Κοινότητες, κ.α.), να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

Σχετικά άρθρα

Διαβάστε Ακόμα