Monday, July 22, 2024
HomeΕπικαιρότηταΜαυρογιάννης: Οι έξι πυλώνες για την Ψηφιακή Κύπρο του αύριο

Μαυρογιάννης: Οι έξι πυλώνες για την Ψηφιακή Κύπρο του αύριο

Τους έξι πυλώνες για τη «Ψηφιακή Κύπρο του αύριο» έδωσε στη δημοσιότητα ο υποψήφιος για την προεδρία, Ανδρέας Μαυρογιάννης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αλλάξει ριζικά τη ζωή όλων κατά τα τελευταία χρόνια. Από τον τρόπο που επικοινωνούμε, μέχρι τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, εργαζόμαστε, ικανοποιούμε τις ανάγκες και διεκπεραιώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Οι ψηφιακές τεχνολογίες περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα, τις ψηφιακές πλατφόρμες, το υπολογιστικό νέφος, την τεχνητή νοημοσύνη και το διαδίκτυο των πραγμάτων.

Από το 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τη ψηφιακή πρόοδο των κρατών-μελών και δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις για τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI). Για το έτος 2022, μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ, η Κύπρος βρίσκεται στην 20ή θέση. Συγκρίνοντας τη θέση μας με την αντίστοιχη άλλων μικρών πληθυσμιακά κρατών-μελών, βλέπουμε ότι κατέχουμε τη χαμηλότερη καθώς, η Μάλτα βρίσκεται στην 6η θέση, το Λουξεμβούργο στην 8η, η Εσθονία στην 9η, η Σλοβενία στην 11η και η Λιθουανία στη 14η θέση.

Η μετάβαση της Κύπρου σε μία πλήρως ψηφιακή εποχή αποτελεί για εμάς ύψιστη προτεραιότητα και θα υλοποιηθεί με οριζόντιες πολιτικές. Η υιοθέτηση της ψηφιακής μετάβασης, με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο, θα έχει πολλαπλά οφέλη για την Κύπρο, τους πολίτες της, την ανάπτυξη της οικονομίας, την επιχειρηματικότητα αλλά και το ίδιο το περιβάλλον.

Η Ψηφιακή Πυξίδα, που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτη του 2021, θα αποτελεί και τη δική μας πυξίδα για τέσσερα κομβικά σημεία: ψηφιακές δεξιότητες, ψηφιακές υποδομές, ψηφιοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και ψηφιοποίηση της διακυβέρνησης.

Στόχοι μας είναι:

· H βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της πρόσβασης σε απλοποιημένες και ψηφιακές υπηρεσίες.

· Ο μετασχηματισμός κρίσιμων τομέων, όπως είναι η Παιδεία και η Υγεία.

· Η δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας.

· Η μείωση της γραφειοκρατίας και η καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής, μέσω της ψηφιοποίησης υπηρεσιών του δημοσίου και της διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης στις κρατικές υπηρεσίες για όλους.

· Η αναβάθμιση των επιχειρήσεων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητά τους.

· Η μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, μέσω της ενεργειακής ουδετερότητας, με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

Για την επίτευξη των στόχων μας, βασιζόμαστε σε έξι πυλώνες:

Ψηφιακή διακυβέρνηση
· Δημιουργία και θεσμοθέτηση ηλεκτρονικής ταυτότητας των πολιτών, με πλήρη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων, προκειμένου να χρησιμοποιείται, όπως συμβαίνει σε όλες τις τεχνολογικά προηγμένες χώρες, ως το κατεξοχήν μέσο ταυτοποίησής τους για τη διεκπεραίωση πλείστων όσων λειτουργιών και συναλλαγών τους με το κράτος.

· Απλοποίηση και ανασχεδιασμός νομοθεσιών και διαδικασιών, σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών, ώστε οι πολίτες να μπορούν να πραγματοποιούν τις περισσότερες συναλλαγές τους με το Κράτος ηλεκτρονικά, από το σπίτι, οποτεδήποτε το θελήσουν, χωρίς να απαιτείται η συγκέντρωση και υποβολή σωρείας εγγράφων και εντύπων που το ίδιο το κράτος εκδίδει.

· Λειτουργία εικονικών/ψηφιακών ΚΕΠ για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

· Αναβάθμιση της κεντρικής πύλης των ηλεκτρονικών συναλλαγών του Κράτους με τονπολίτη, χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία, με ενιαίο “Look and feel”.

· Χρήση υφιστάμενων μηχανογραφικών συστημάτων, όπως η Κεντρική Αποθήκη Πληροφοριών (ΚΑΠ), για αλληλοενημέρωση των πληροφορικών συστημάτων του Κράτους καθώς και για τη διαχείριση ηλεκτρονικών εγγράφων.

· Αναβάθμιση των πληροφορικών συστημάτων του Δημόσιου Τομέα και στρατηγικές επιχειρησιακής συνέχειας και επικοινωνίας ηλεκτρονικών συστημάτων και βάσεων δεδομένων για όλα τα Υπουργεία και Τμήματα του κράτους.

· Παροχή κινήτρων στους πολίτες για χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου.

· Επέκταση της ψηφιακής διακυβέρνησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και εφαρμογή προγραμμάτων για έξυπνες πόλεις.

· Διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων κάθε πολίτη και εφαρμογή όλων των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας.

Διά Βίου Μάθηση μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
· Προώθηση των ακαδημαϊκών σπουδών σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Παιδείας, Σύμβουλοι Σπουδών, Πανεπιστήμια).

· Μείωση του χάσματος που υπάρχει μεταξύ των αποφοίτων των
Πανεπιστημίων σε ΤΠΕ και των σχετικών αναγκών της αγοράς.

· Ανάπτυξη της κουλτούρας κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού σε βασικέςψηφιακές δεξιότητες.

· Υποχρεωτική ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των Δημόσιων Υπαλλήλων, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν την οικοδόμηση μιας ψηφιακής Κοινωνίας.

· Συστηματική ενημέρωση και δράσεις για αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού στις ηλεκτρονικές/διαδικτυακές συναλλαγές καιτην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

· Στήριξη της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) για τη δυνατότητα διαχείρισης περιστατικών ηλεκτρονικών επιθέσεων.

· Υποστήριξη του Υπουργείου Άμυνας από την ΑΨΑ.

Ψηφιακές Υποδομές

· Διασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε συνδεσιμότητα Gigabit, μέσω της προώθησης της παροχής συνδέσεων υπερυψηλών ταχυτήτων, σε προσιτές τιμές, σε κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση, μέσω και της ανάπτυξης σύγχρονων ευρυζωνικών δικτύων (FTTH, 5G).

· Υλοποίηση έργων υποδομής για διασύνδεση της Κύπρου με άλλες χώρες, μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων.

Ψηφιακή Οικονομία

· Ενθάρρυνση καινοτόμων δραστηριοτήτων και νεοφυών επιχειρήσεων.

· Δημιουργία συνθηκών για προσέλκυση εταιρειών τεχνολογίας.

· Ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, όπως blockchain και τεχνητή νοημοσύνη.

· Εισαγωγή προγραμμάτων επιχορήγησης για ψηφιακή αναβάθμιση μικρομεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων.

· Παροχή κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για μετάβαση στο ψηφιακό περιβάλλον.

Ψηφιακή Κοινωνία

· Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων για συνεχή αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, όπως και του γενικού πληθυσμού.

· Σχεδιασμός και υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.

· Συνεργασία του Κράτους με φορείς, όπως η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, το Κέντρο Παραγωγικότητας, τα Πανεπιστήμια κ.ά.

· Ανασχεδιασμός του εκπαιδευτικού συστήματος, με την ένταξη της καλλιέργειας ψηφιακών δεξιοτήτων από τη Δημοτική μέχρι τη Μέση εκπαίδευση και σταδιακή μετατροπή της παιδείας μας σε ψηφιακή.

· Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης, ο οποίος, πέρα από τα θέματα πολιτικής, πρέπει να περιλαμβάνει την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων, τον εμπλουτισμό του αναλυτικού προγράμματος, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση σύγχρονων ψηφιακών μέσων στη διδασκαλία.

· Προώθηση προγραμμάτων για εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες, που αποτελούν πλέον προϋπόθεση για ποιοτικές θέσεις εργασίας και αντίστοιχες αμοιβές. Η εμπειρογνωμοσύνη αποτελεί κρίσιμο παράγοντα καινοτομίας σε χώρες όπως η Κύπρος, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και την ευημερία.

· Παρακολούθηση μέσω της τεχνολογίας και του 5G της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και νερού στα υποστατικά, ώστε να μην υπάρχει η ανάγκη φυσικής παρουσίας αρμόδιων λειτουργών ανά διμηνία. Με αυτό τον τρόπο θα γίνεται επίσης και έγκαιρη ανίχνευση διαρροών νερού, που σήμερα φτάνουν το 20-25%.

Έξυπνες πόλεις

· Περιβαλλοντική Διαχείριση (Smart Environment).

· Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων (Waste Management).

· Ενίσχυση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών μέσω του έξυπνου φωτισμού των δρόμων (Smart Lighting).

· Έξυπνη στάθμευση (Smart Parking).

· Διαχείριση Αντικειμένων/Στόλου (Asset/Fleet Management).

· Έξυπνη Διαχείριση Κυκλοφορίας (Smart Mobility).

· Εφαρμογές για δημότες (Mobile App).

· Ψηφιακά επιχειρησιακά κέντρα, μέσω των οποίων είναι δυνατό να παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο συμβάντα εντός της πόλης.

Σχετικά άρθρα

Διαβάστε Ακόμα