Thursday, July 18, 2024
HomeΕπικαιρότηταΜαυρογιάννης: Αυτές είναι οι προτάσεις του για το σύστημα αστικών διακινήσεων

Μαυρογιάννης: Αυτές είναι οι προτάσεις του για το σύστημα αστικών διακινήσεων

Τηλεργασία, σχολικό λεωφορείο από πόρτα σε πόρτα και τραμ μεταξύ άλλων, προτείνει ο υποψήφιος για την Προεδρία, Ανδρέας Μαυρογιάννης ο οποίος δημοσιοποίησε την Τετάρτη τις θέσεις και προτάσεις του για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.

Όπως αναφέρει, στόχος του θα είναι η ανάπτυξη να σχεδιάζεται ορθολογικά και σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του τόπου, με σεβασμό στην ταυτότητα της Κύπρου και στους ανθρώπους της, με έμφαση στην ποιότητα ζωής, στο περιβάλλον και στις αρχές της αειφορίας, αλλά και στις ιδιαιτερότητες και στην κλίμακα του νησιού μας. Επίσης, στοχεύει στην επαναφορά και επέκταση των συμμετοχικών διαδικασιών, καθώς και στη διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης των τεχνοκρατών και του επιστημονικού δυναμικού του τόπου και στην εκπόνηση ενός Σχεδίου για τη Νήσο, που θα αποτελέσει το καθοδηγητικό εργαλείο για μια συνολική αντίληψη και σχεδίαση της ανάπτυξης.

Για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, οι προτάσεις του Α. Μαυρογιάννη περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό, εξορθολογισμό και απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης και ελέγχου της οικοδομικής ανάπτυξης και της έκδοσης τίτλων και της μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας. Ακόμα, προωθεί την επίσπευση της ενοποίησης υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και τη δημιουργία ενιαίων Αρχών Ανάπτυξης, καθώς και την απλοποίηση και ενοποίηση όλων των τεχνικών νομοθεσιών.

Ακόμα, προωθεί την εκπόνηση ενός Σχεδίου για τη Νήσο, για τον χωρικό καθορισμό των κοινωνικο-οικονομικών στόχων και πολιτικών, την εφαρμογή τακτικών ελέγχων σε εργοτάξια κατασκευαστικών έργων, για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αυθαίρετων οικοδομών και των παρανομιών που παρατηρούνται λόγω ανεπαρκών ελέγχων, τη θεσμοθέτηση της Τακτικής Επιθεώρησης Οικοδομών, για την αναβάθμιση τόσο του κτιριακού αποθέματος όσο και της ενεργειακής του απόδοσης, καθώς και για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, τη νομοθετική ρύθμιση και εφαρμογή του Αστικού Αναδασμού, ως εργαλείου για αποδέσμευση τεράστιων εκτάσεων αστικής γης, που παραμένουν εγκλωβισμένες και αδρανείς και ενεργοποίηση της αδρανούσας γης, μέσω νομοθετικών κινήτρων και αντικινήτρων.

Αναφορικά με το σύστημα αστικών διακινήσεων, ο κ. Μαυρογιάννης προτείνει την πλήρη εφαρμογή της πολιτικής του Σχολικού Λεωφορείου από πόρτα σε πόρτα, την εισαγωγή κλιμακωτών ωραρίων στη Δημόσια Υπηρεσία και την Εκπαίδευση, μετά από μελέτη και διαβούλευση με τους Κοινωνικούς Εταίρους, τη διαφοροποίηση των αρχών χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, ώστε να καταστεί σύγχρονος και ικανός να υποστηρίξει τη λειτουργία ενός ευέλικτου και αξιόπιστου συστήματος μέσων μαζικής μεταφοράς.

Ακόμα, προωθεί την εισαγωγή της τηλεργασίας, μετά από διαβούλευση με τους Κοινωνικούς Εταίρους, την προώθηση της δημιουργίας δικτύου τραμ στις μεγαλύτερες αστικές περιοχές, που να λειτουργεί συμπληρωματικά με το δίκτυο των λεωφορείων και μελέτη δημιουργίας ελαφράς σιδηροδρομικής σύνδεσης Λευκωσίας – Λάρνακας – ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου – αεροδρομίου Λάρνακας – Λεμεσού – αεροδρομίου Πάφου – Πάφου, με πρόνοια για επέκτασή του σε ολόκληρη την Κύπρο μετά τη λύση του Κυπριακού.

Τέλος, ο κ. Μαυρογιάννης προτείνει την αποτύπωση των πιο πάνω στην υιοθέτηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), τα οποία “θα αντικαταστήσουν τους έως τώρα πρόχειρους και ασύνδετους σχεδιασμούς για τα αστικά κέντρα της Κύπρου” και τη θεσμοθέτηση ενιαίου φορέα που θα εποπτεύει και θα καθοδηγεί τη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την εφαρμογή των ΣΒΑΚ, με τη δημιουργία Ομάδας Προγραμματισμού και Υλοποίησης των σχεδίων για έργα και υποδομές.

Διαβάστε ακόμη: Θετικός στην covid19 ο Ανδρέας Μαυρογιάννης

Σχετικά άρθρα

Διαβάστε Ακόμα