Friday, December 1, 2023
HomeΕπικαιρότηταΜαυρογιάννης: Οι 9 πυλώνες για την Πράσινη Μετάβαση, την αειφορία και το...

Μαυρογιάννης: Οι 9 πυλώνες για την Πράσινη Μετάβαση, την αειφορία και το περιβάλλον

Πραγματοποιήθηκε η Διάσκεψη Τύπου στο κεντρικό Εκλογικό Επιτελείο, όπου ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Ανδρέας Μαυρογιάννης, παρουσίασε τις θέσεις του για το περιβάλλον.

Πλαισιωμένος από μέλη του Επιτελείου: Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Έφη Ξάνθου και Κυριάκος Παρπούνας, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης αναφερόμενος για το ζήτημα του Ακάμα, αλλά και γενικότερα για τα οικοσυστήματα της Κύπρου τόνισε πως, «είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ό,τι πρέπει για να διαφυλαχθούν».

Μετά από ερωτήσεις που δέχθηκε από δημοσιογράφους και μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων, η Αλεξάνδρα Ατταλίδου ανέφερε πως «βάσει των προτάσεων μας και της επιθυμίας μας, θέλουμε ο Ακάμας να προστατευθεί και την ίδια ώρα, να προστατευθούν και οι κάτοικοι της Χερσονήσου μέσω κινήτρων».

Επισήμανε πως, ο Γενικός Ελεγκτής ανέφερε δημόσια ότι, από το 2018 το Κτηματολόγιο αυξάνει την αξία της κάποιων τεμαχίων στον Ακάμα, για να δημιουργήσουν τεχνητές τιμές, όταν έρθει η ώρα των αποζημιώσεων. «Πρόκειται για ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς», συμπλήρωσε.

Η Έφη Ξάνθου, δήλωσε πως η διακυβέρνηση Α. Μαυρογιάννη, θα αποσύρει την πρόταση που προωθεί τις ενιαίες αναπτύξεις, οι οποίες παρεκκλίνουν από το υφιστάμενο Τοπικό Σχέδιο ή δήλωση πολιτικής.

Τέλος, ο Κυριάκος Παρπούνας υπογράμμισε πως η απερχόμενη κυβέρνηση λειτουργούσε με την πολιτική της «σαλαμοποίησης» στον Ακάμα και γενικότερα στα περιβαλλοντικά ζητήματα. «Εμείς έχουμε στόχο όλες οι αποφάσεις μας να μπαίνουν κάτω από τη βάσανο της επιστήμης, αλλά και της παρακολούθησης», εξήγησε.

Πρόγραμμα Διακυβέρνησης

Πράσινη Μετάβαση – Αειφορία – Περιβάλλον

Το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και αναπνέουμε, είναι συνυφασμένο με την ίδια τη ζωή και με την προστασία και την επιβίωση του κοινού μας σπιτιού, της Γης. Οι πολιτικές μας πρέπει να έχουν κατά νουν όχι μόνο τη δική μας παρουσία στον πλανήτη, αλλά και την παρουσία των γενιών που θα έρθουν μετά από εμάς. Κάθε γενιά έχει ευθύνη να προστατεύσει τον πλανήτη και να αφήσει αρκετά αποθέματα από τους πόρους του για τις γενιές που έπονται.

Διανύουμε μία περίοδο όπου οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης  απειλούν την επιβίωση του πλανήτη και απασχολούν σοβαρά την ανθρωπότητα. Η αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, που είναι ζωτικής σημασίας, αποτελεί συστατικό μέρος του αγώνα για έναν πιο δίκαιο και ειρηνικό κόσμο. Η παγκόσμια έλλειψη πόσιμου νερού, η ξηρασία και η απερήμωση, καθώς και η ανατροπή των ισορροπιών των οικοσυστημάτων, ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για λιμούς, πανδημίες και συγκρούσεις, αλλά και για τα μεγάλα ρεύματα μετανάστευσης που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Η υπεράντληση πόρων από τον πλανήτη και οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης δημιουργούν την ανάγκη για άμεση δράση, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η διαγενεακή περιβαλλοντική δικαιοσύνη, δηλαδή η δίκαιη κατανομή των πόρων και ευκαιριών ανάμεσα στις γενιές, που αποτελεί βασικό συστατικό της αειφορίας.

Την ίδια στιγμή, στη χώρα μας, το ζήτημα της αειφορίας και του περιβάλλοντος δεν ήταν ψηλά στις προτεραιότητες της απερχόμενης κυβέρνησης. Η αλόγιστη ανάπτυξη σε βάρος του περιβάλλοντος, με μοναδικό γνώμονα το κέρδος των λίγων, καθώς και η έλλειψη σαφούς και επιτυχούς ενεργειακού σχεδιασμού, με συνέπεια την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και την υπεράντληση των φυσικών μας πόρων, έχουν οδηγήσει την κατάσταση σε αδιέξοδο.

Το όραμά μας και ο στόχος μας

Στη διακυβέρνησή μας, η Αειφορία, η περιβαλλοντική δικαιοσύνη και η Πράσινη Μετάβαση δεν θα αποτελούν απλώς άλλον ένα πυλώνα πολιτικής. Όραμά μας είναι οι έννοιες αυτές να διατρέχουν οριζόντια την οικονομία, την ανάπτυξη, την υγεία, την παιδεία και την κοινωνία, ώστε να γίνουν τελικά σύμφυτες με την ίδια τη χώρα. Η οικονομική μεγέθυνση δεν είναι ανάπτυξη, αν δεν είναι αειφόρος.

Στόχος και προτεραιότητά μας είναι η διαφύλαξη των οικοσυστημάτων για αποφυγή περαιτέρω αλόγιστης εκμετάλλευσης αποκατάσταση των οικοσυστημάτων που έχουν πληγεί από την αλόγιστη εκμετάλλευση, όπου δεν είναι μη αναστρέψιμη η κατάσταση, και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από μια σωστή, ολιστική, ολοκληρωμένη και περιεκτική θεώρηση και πολιτική. Θέλουμε τη δημιουργία θεσμών και συστημάτων σχεδιασμού και ελέγχου που θα εγγυώνται τη μακροπρόθεσμη προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την κατάλληλη και ολοκληρωμένη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων.

Ως εργαλεία για την άμεση επίτευξη των στόχων μας προτείνουμε:

● Δημιουργία Υφυπουργείου Πράσινης Μετάβασης και Αειφορίας, το οποίο θα συγκεντρώσει όλες τις υπηρεσίες και τους τομείς τους συναφείς με τα ζητήματα περιβάλλοντος, όπως τον μετριασμό της κλιματικής κρίσης.

● Εκπόνηση και υλοποίηση ενός καθολικού, «Σχεδίου για τη Νήσο». Κύρια αιτία για πολλά προβλήματα που προκύπτουν αποτελεί η έλλειψη ενός σωστού πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού για ολόκληρο τον τόπο μας. Εξαιτίας αυτής της έλλειψης, παρατηρείται άναρχη ανάπτυξη, δόμηση σε προστατευόμενες περιοχές, λειτουργία βιομηχανικών μονάδων δίπλα από οικιστικές ζώνες κ.ά.

● Αναθεώρηση του νομικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες του Συμβουλίου Παρεκκλίσεων, του Πολεοδομικού Συμβουλίου και του Υπουργικού Συμβουλίου όσον αφορά την παραχώρηση πολεοδομικών αδειών κατά παρέκκλιση. Η έννοια του Δημοσίου Συμφέροντος θα καθοριστεί με αυστηρά νομοθετικά κριτήρια, ώστε να μην αποτελεί την πίσω πόρτα για την διαφθορά και διαπλοκή.

● Εκπόνηση Μελέτης (Masterplan) και Πίνακα Ελέγχου (Checklist) για τη δημιουργία Κλιματικά Ουδέτερων Δήμων και Κοινοτήτων.

● Συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας του περιβάλλοντος ως ανθρώπινου δικαιώματος.

Οι 9 πυλώνες για Πράσινη Μετάβαση – Αειφορία – Περιβάλλον:

  1. Κλιματική Κρίση

Ο πλανήτης βρίσκεται πλέον επίσημα σε κλιματική κρίση. Χωρίς ριζική μεταβολή στο μοντέλο ανάπτυξης μας η κλιματική αλλαγή θα είναι μη αναστρέψιμη.

● Αναθεώρηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Κύπρο με κύριους άξονες δράσης την Γεωργία, τα Δάση, το Νερό, την Βιοποικιλότητα, την Αλιεία, το Έδαφος, τις Παράκτιες Περιοχές, την Υγεία, τις Πλημμύρες, τον Τουρισμό, την Ενέργεια, τις Μεταφορές, το Δομημένο Περιβάλλον και τις Υποδομές.

● Ταύτιση της νέας Στρατηγικής με τους στόχους Πράσινης Μετάβασης, τους στόχους και την ατζέντα του ‘’Fit for 55’’ της ΕΕ και τους 17 Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ατζέντα 2030).

● Ενεργοποίηση της δημόσιας γης με στόχο την αύξηση της εδαφοκάλυψης με χαμηλή βλάστηση και φύτευση δέντρων, παραχώρηση της με μακροχρόνια μίσθωση σε γεωργούς, ενίσχυση της δασοπονίας, αύξηση των δενδρωδών καλλιεργειών, της ενθάρρυνσης δημιουργίας κάθετων κήπων και οροφοκήπων και μείωση της οικιστικής ανάπτυξης σε βάρος των φυσικών οικοσυστημάτων.

● Παρακολούθηση του προγράμματος αύξησης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων και των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από αρχές του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ώστε να καταστούν ενεργειακά ουδέτερα το συντομότερο δυνατόν.

● Περιορισμό της κλιματικής κρίσης μέσω της αύξησης των δυνατοτήτων απορρόφησης θερμοκηπιακών αερίων και της μείωσης των εκπομπών, μέσω της αύξησης δασικών αποθεμάτων, απορρόφηση μεθανίου μέσω μονάδων διαχείρισης βιοαερίου, αύξηση της εδαφοκάλυψης, κ.α.

  1. Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη

Είναι κοινή διαπίστωση ότι, παρά την ύπαρξη επαρκούς νομικού περιβαλλοντικού πλαισίου, εντούτοις αυτό παραμένει ουσιαστικά ανεφάρμοστο λόγω γκρίζων ζωνών ερμηνείας του, πολλαπλών αρμοδιοτήτων σε διάφορα Υπουργεία και Υπηρεσίες και γενικά λόγω της απουσίας επαρκούς επίβλεψης και επιθεώρησης της εφαρμογής.

● Την ενδυνάμωση της εφαρμογής του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου με ενοποίηση νομοθεσιών, μείωση της γραφειοκρατίας και πολλαπλών διαδικασιών και ενημέρωση διαδικασιών στη βάση ίδρυσης του Υφυπουργείου Πράσινης Μετάβασης και Αειφορίας.

● Ενίσχυση δομών επιθεώρησης και επιβολής περιβαλλοντικού νομικού πλαισίου σε κάθε αρμόδιο τμήμα (Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες κ.α.) με επαρκές και καταλλήλως εκπαιδευμένο προσωπικό.

● Δημιουργία μονάδας περιβαλλοντικής προστασίας στην Νομική Υπηρεσία.

  1. Αειφόρες Πράσινες πόλεις και βιώσιμη ύπαιθρος

Οι πόλεις και τα χωριά μας χρειάζονται επειγόντως αναβάθμιση και ανανέωση. Για να πετύχουμε αειφόρες πόλεις πρέπει να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που θα δημιουργήσουν υγιείς οικονομικές οντότητες που θα μπορούν να εξυπηρετούν τους πολίτες τους.

● Την εισαγωγή ζωνών καθαρού αέρα, σύμφωνα με τα όρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα οξείδια του αζώτου.

● Την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου που αφορά τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ενίσχυση του ελέγχου εφαρμογής του                                                                     Την ενίσχυση του Νόμου για συνεχή παρακολούθηση των όρων λειτουργίας των βιομηχανιών.

● Πρόληψη και διαχείριση των φυσικών καταστροφών με έμφαση στην ολιστική διαχείριση και πρόληψη μέσω της επένδυσης σε εξοπλισμό και υποδομές.

● Διορισμός αγροφυλάκων σε όλα τα χωριά, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την προστασία των χωραφιών, υπό την εποπτεία των Κοινοτικών Συμβουλίων, και για αποτροπή της παράνομης υπερβόσκησης αιγοπροβάτων, με τις φυσικές και οικονομικές καταστροφές που αυτή η πρακτική προκαλεί.

● Καθορισμό ζωνών βαριάς βιομηχανίας με βάση γεωμορφολογικά, αιολικά και χωροταξικά κριτήρια, μακριά από οικιστικές περιοχές και μετακίνηση ρυπογόνων βιομηχανικών μονάδων που αυτή τη στιγμή επηρεάζουν δυσμενώς την ποιότητα ζωής κατοίκων παρακείμενων οικιστικών ζωνών.

● Τον υποχρεωτικό καθορισμό ποσοστών κάλυψης της κάθε πόλης από πάρκα, μικρά δασίλια βιοποικιλότητας και χώρων πρασίνου.

● Τη διακλάδωση του ανακυκλωμένου νερού εντός των πόλεων, με την βέλτιστη συλλογή των ομβρίων υδάτων, την κατασκευή διαπερατών πεζοδρομίων και χαμηλή σφράγιση εδάφους για περιορισμό των πιθανοτήτων πλημμύρας και εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτινων στρωμάτων.

● Την αξιοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας και των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων παρεμβάσεων.

● Τον καθορισμό ελάχιστων χώρων πράσινων και υδάτινων στοιχείων σε κάθε νέα ολοκληρωμένη ανάπτυξη (ιδιωτική και δημόσια).

● Την ενοποίηση και την άμεση φύτευση χώρων πρασίνου που προκύπτουν από νέους διαχωρισμούς.

● Την υποχρεωτική διάθεση πόσιμου νερού σε δημόσιους χώρους των πόλεων.

● Βιοκλιματικά κτίρια χαμηλού ύψους για κάλυψη των αναγκών των κατοίκων με διατήρηση των διαδρόμων αέρα.

● Δρόμοι σχεδιασμένοι στις πόλεις με προτεραιότητα στους πεζους, τα ποδήλατα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

● Κινητικότητα και ουσιαστική προσβασιμότητα στις πόλεις για τα άτομα ΑμεΑ.

● Εισαγωγή νομικού πλαισίου που θα επιτρέπει σε Δήμους και Συμπλέγματα Κοινοτήτων να δημιουργούν κοινοτικές επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας. Στόχος η δημιουργία κοινοτικών συστημάτων διαχείρισης οργανικών αποβλήτων με συλλογή βιοαερίου για παραγωγή και πώληση ενέργειας, εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ σε δημοτικές και κοινοτικές υποδομές, χώρους στάθμευσης και δημοτική γη.

●Στοχοπροσήλωση στην εφαρμογή των εκπονημένων Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), με κύριο γνώμονα την προώθηση των υποδομών που βοηθούν στην επιλογή εναλλακτικών μέσων διακίνησης και των Μέσων Μαζικής Συγκοινωνίας. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ολοκλήρωση των δικτύων πεζοδρομίων, πεζόδρομων, ποδηλατόδρομων και λεωφορειολωρίδων, όπως και την παρόδια φύτευση δέντρων για παροχή επαρκούς σκίασης και προστασίας των πεζών και εναλλακτικά διακινούμενων.

● Σχεδιασμό και εισαγωγή αστικού πρασίνου σε κάθε διαθέσιμη γωνιά και πεζοδρόμιο, ώστε να βελτιωθεί το μικροκλίμα της περιοχής, να ενισχυθεί η απορρόφηση ομβρίων υδάτων και η ενίσχυση της αστικής βιοποικιλότητας.

  1. Προστασία της Φύσης

Η επιβίωση μας σε αυτό τον πλανήτη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την διατήρηση της υγείας του φυσικού μας περιβάλλοντος. Η ισορροπία του οικοσυστήματος του πλανήτη έχουν διαταραχθεί από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και έχουμε ευθύνη να την αποκαταστήσουμε.

● Εφαρμογή και παρακολούθηση της νομοθεσίας που αφορά Εθνικά Δασικά Πάρκα, προστατευόμενες περιοχές, τοπικά φυσικά καταφύγια και αστικούς χώρους πρασίνου, με στόχο τη διαφύλαξη του φυσικού μας πλούτου.

● Επαρκή καθορισμό του δικτύου Natura 2000 και των Ειδικών Ζωνών Προστασίας. Εκπόνηση και έκδοση διαχειριστικών σχεδίων και των αναγκαίων διαταγμάτων εφαρμογής τους.

  1. Ακάμας

Ο Ακάμας αποτελεί έναν μοναδικό βιότοπο της Κύπρου αλλά και της Μεσογείου και έχουμε ευθύνη και υποχρέωση να τον προστατεύσουμε.

● Έναν ευρύτερο συνολικό σχεδιασμό για τον Ακάμα, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει τις Κοινότητες της περιοχής. Θα προτείνει έργα ανάδειξης της παραδοσιακής, πολιτιστικής και φυσικής ιδιαιτερότητας και ομορφιάς τους τα οποία θα συνδέονται με τη δημιουργία πράσινων, ποιοτικών, μόνιμων θέσεων εργασίας, για να ενθαρρυνθεί η παραμονή και δραστηριοποίηση των κατοίκων και ειδικά των νέων στις κοινότητες αυτές.

● Ίδρυση διαχειριστικής επιτροπής (Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης) για όλη την Χερσόνησο Ακάμα με στόχο την οριστική επίλυση του ζητήματος, που θα συμπεριλαμβάνει λύσεις όπως ανταλλαγή γης, μεταφορά αναπτυξιακών δικαιωμάτων και απαλλοτρίωσης.

  1. Κυκλική Οικονομία και Διαχείριση αποβλήτων

Στόχος μας είναι μία οικονομία η οποία θα βασίζεται σε ένα μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης, το οποίο θα περιλαμβάνει την ανταλλαγή, εκμίσθωση, επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανακαίνιση και ανακύκλωση των υλικών και προϊόντων όσο το δυνατό περισσότερο, για να αυξήσουμε το κύκλο ζωής τους.

● Επικαιροποίηση του εθνικού σχεδίου για την ολιστική διαχείριση των αποβλήτων.

● Άμεσο σχεδιασμό ολοκληρωμένων συστημάτων συλλογής και διαλογής σε αστικές και αγροτικές περιοχές.

● Εισαγωγή συστημάτων συλλογής οργανικών αποβλήτων κοινοτικής κομποστοποίησης και αξιοποίησης για παραγωγή ενέργειας.

● Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Πράσινα Σημεία), διαχωρισμού οικοδομικών και άλλων αποβλήτων.

  1. Διαχείριση Υδάτων

Αναγνωρίζοντας ότι οι υδάτινοι πόροι είναι δημόσιο αγαθό, οι δράσεις μας για την προστασία, διαχείριση και βιώσιμη χρήση του νερού βασίζονται στις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου και τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

● Να αποτραπεί οποιαδήποτε περαιτέρω επιδείνωση και να ενισχυθεί η προστασία και βελτίωση των υδάτινων σωμάτων.

● Να προωθηθεί η βέλτιστη χρήση ανακυκλωμένου νερού και η αξιοποίηση των όμβριων υδάτων.

● Να εφαρμοστεί αυστηρά η νομοθεσία για προστασία των υπόγειων υδροφορέων από τη ρύπανση και κυρίως αυτή που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες.

● Να εφαρμοστεί ολοκληρωμένο σχεδίου για μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες.

● Να συνεχίσει η λειτουργία των αφαλατώσεων, νοουμένου (α) ότι για τη λειτουργία τους χρησιμοποιείται ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και (β) ότι τα υποπροϊόντα τους διαχειρίζονται με επιστημονικά ενδεδειγμένο τρόπο.

● Να αναβαθμιστεί το δίκτυο παροχής πόσιμου νερού για να τερματιστεί η τεράστια απώλεια νερού.

● Να εγκατασταθούν «έξυπνοι» μετρητές, έτσι ώστε να διασφαλίζεται έγκαιρη προειδοποίηση διαρροών.

● Να απαγορεύεται η χρήση νερού από τους ταμιευτήρες νερού (φράγματα / υδατοδεξαμενές) για άρδευση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (π.χ. γήπεδα γκολφ).

● Να λαμβάνονται  υπόψη στην τιμολογιακή πολιτική οι διαφορετικές χρήσεις του νερού.

  1. Προστασία Ακτών

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της κλιματικής κρίσης και των ακραίων καιρικών φαινομένων, σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη δόμηση επί της παράκτιας ζώνης έχει γίνει πολύ πιο έντονο το φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών. Η δε προβλεπόμενη άνοδος της θαλάσσιας στάθμης οδηγεί στην ανάγκη άμεσου περιορισμού των ανθρωπογενών παρεμβάσεων επί της αιγιαλίτιδας ζώνης και καθιστά αναγκαία την εφαρμογή άμεσων μέτρων.

● Επικύρωση του Έβδομου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου.

● Δημιουργία ενός ενιαίου συντονιστικού φορέα, που μεταξύ άλλων θα προωθήσει την εκπόνηση στρατηγικής για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών και της  προστασίας της θάλασσας.

● Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για την υπό εκπόνηση Στρατηγική Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

● Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για την Χωροθέτηση Ψηλών Κτιρίων και αυστηρή εφαρμογή της.

  1. Ευημερία των ζώων και προστασία της άγριας πανίδας

Τις τελευταίες δεκαετίες τα ζώα του πλανήτη μας εξαφανίζονται με πρωτοφανείς ρυθμούς. Είναι αναγκαίες περισσότερες δράσεις για την προστασία τους. Επιπλέον στον τόπο μας, τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο εγκατάλειψης και κακοποίησης ζώων έχει σημειώσει ανησυχητική αύξηση. Χρειάζονται αυστηρότερα μέτρα και έλεγχος.

● Ενδυνάμωση και αυστηρή εφαρμογή της  υφιστάμενης νομοθεσίας, εκεί και όπου χρειάζεται, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες, διεθνείς πρακτικές.

● Δημιουργία δομών εντός του Υπουργείου Περιβάλλοντος, έτσι ώστε να ελέγχεται και να διασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας για την ευημερία των ζώων, η επίβλεψη ζωολογικών κήπων και καταστημάτων πώλησης κατοικίδιων και η στήριξη των καταφυγίων αδέσποτων ζώων.

● Στήριξη των τοπικών Αρχών στο έργο τους για αυστηρή εφαρμογή του περί Ευημερίας των Ζώων και του περί Σκύλων Νόμου.

● Εφαρμογή σχεδίου για στείρωση όλων των αδέσποτων γάτων και σκύλων σε χρονοδιάγραμμα 5 χρόνων.

● Ενίσχυση της Αστυνομίας Ζώων και επαρκή στελέχωσή της από άτομα που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και την εμπειρία.

● Καλλιέργεια κουλτούρας φιλοζωίας και προστασίας των αδέσποτων ζώων, με άμεση εμπλοκή των τοπικών αρχών και των σχολικών μονάδων.

● Ενίσχυση των δομών προστασίας της άγριας πανίδας του τόπου, με την δημιουργία συνεργειών μεταξύ ΜΚΟ και κρατικών υπηρεσιών, για την εξασφάλιση της επιβίωσης και πολλαπλασιασμού των πληθυσμών τους.

● Εκπόνηση ειδικών σχεδίων διαχείρισης για προστασία των μεταναστευτικών πουλιών.

● Δημιουργία νομικού πλαισίου που να απαιτεί την καταγραφή και αδειοδότηση ξενικών ειδών πανίδας από ιδιώτες, τόσο για προστασία του εθνικού οικοσυστήματος όσο και του κοινού από πιθανή δραπέτευσή τους.

● Ενίσχυση της Υπηρεσίας Θήρας για πάταξη της λαθροθηρίας.

● Επανασύσταση ουλαμού πάταξης της Λαθροθηρίας.

● Μετατροπή σε κακούργημα την κακοποίηση ή θανάτωση ζώου.

●Παροχή υπηρεσιών και υποδομών που θα βοηθούν τη δράση ευαισθητοποιημένων πολιτών, που θα δρουν ως σημεία ενημέρωσης για την ευημερία των ζώων.

● Διασφάλιση της σίτισης αδέσποτων ζώων με την παροχή τροφών σε εθελοντές και την εμπλοκή των τοπικών αρχών.

Σχετικά άρθρα

Διαβάστε Ακόμα