Saturday, July 20, 2024
HomeΕπιτελείαΟι 13 προτάσεις Μαυρογιάννη για πρωτογενή τομέα

Οι 13 προτάσεις Μαυρογιάννη για πρωτογενή τομέα

Η Κύπρος χρειάζεται εξωστρεφή, σύγχρονη και βιώσιμη Γεωργία / Κτηνοτροφία, ικανή να ανταποκρίνεται πλήρως στα ευρωπαϊκά πρότυπα και να ανταγωνίζεται αντίστοιχα προϊόντα, σε υψηλό επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων. Η παρούσα οικονομική συγκυρία υψηλού πληθωρισμού απειλεί να δώσει τη χαριστική βολή στην ήδη εξουθενωμένη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή της χώρας, με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον του τόπου.

Οι υψηλές προδιαγραφές και η αυξημένη παραγωγικότητα θα οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών, με πολλαπλά οφέλη για την κυπριακή οικονομία. Ένας πρωτογενής τομέας βασισμένος πλέον στην κυκλική οικονομία και τη βιολογική καλλιέργεια, που θα αξιοποιεί τα κλιματολογικά πλεονεκτήματα της Κύπρου αλλά και τα αποτελέσματα της έρευνας και της καινοτομίας, είναι η μόνη ικανοποιητική απάντηση στις προκλήσεις του σήμερα.

Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνουμε τα εξής:

 • Άμεσος επανασχεδιασμός του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα, προκειμένου αυτός να ανταπεξέλθει στην παρούσα περίοδο υψηλού πληθωρισμού και διόγκωσης του κόστους παραγωγής.
 • Δημιουργία νέας σύγχρονης Αρχής για τη διαχείριση των σιτηρών, με συγκεκριμένο ρόλο στον τομέα της εμπορίας και διάθεσης των Σιτηρών, με επίκεντρο τους κτηνοτρόφους και τους καταναλωτές , ώστε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις σε σιτηρά και ζωοτροφές. Η Κύπρος, ως ημικατεχόμενο νησί, πρέπει να διασφαλίζει αποτελεσματικά τα στρατηγικά της αποθέματα.
 • Επέκταση του καταλόγου των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.), με στόχο μια νέα, έξυπνη και βιώσιμη Αγροτική Οικονομία, που θα προωθεί τα υγιεινά τρόφιμα και τη Μεσογειακή Διατροφή και θα αναδεικνύει την υψηλή ποιότητα των κυπριακών προϊόντων.
 • Επαναφορά στην αγορά προϊόντων από κυπριακούς παραδοσιακούς Σπόρους, έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να έχουν στο πιάτο τους υγιεινά προϊόντα, με περιβαλλοντική φιλοσοφία. Για τον σκοπό αυτό θα εκπονήσουμε πρόγραμμα Έξυπνης Παραδοσιακής Γεωργίας, που θα θεσμοθετεί Πιστοποιητικό Ποιότητας Παραδοσιακών Προϊόντων για τις Κοινότητες εκείνες που θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σε αυτό το πλαίσιο, θα αναλάβουμε πρωτοβουλία για τη δημιουργία στα βουνά του Τροόδους Ευρωπαϊκής Τράπεζας Παραδοσιακών Σπόρων.
 • Εφαρμογή στην πράξη της πολιτικής της ΕΕ για τις «Έξυπνες Κοινότητες», αγγίζοντας ουσιαστικά και ριζοσπαστικά τον τομέα των βασικών υποδομών, υπηρεσιών, έρευνας, καινοτομίας και κυρίως αξιοποιώντας τις ιδιαιτερότητες και τις δεξιότητες της κάθε κοινότητας ξεχωριστά αλλά και όλων μαζί, ανά περιφέρεια. Οι συγκεκριμένες κοινότητες θα φέρουν τον τίτλο της «Έξυπνης – Βιώσιμης Κοινότητας» και θα συνδυάζουν τις κοινωνικό – οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές με τέτοιο τρόπο, που θα προσδίδουν μία νέα δυναμική στις τοπικές κοινωνίες.
 • Διασφάλιση της επάρκειας νερού, με την ίδρυση Ενιαίας Αρχής Υδάτων, που θα στοχεύει στη διαμόρφωση Γενικής Υδατικής Πολιτικής, για καλύτερη και πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων της Κύπρου. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στα Υδατικά έργα στις κοινότητες.
 • Φορολογικά και άλλα κίνητρα για τη στροφή της γεωργίας σε βιολογικές καλλιέργειες και της κτηνοτροφίας σε βιολογική παραγωγή, με εργοδότηση εξειδικευμένου προσωπικού.
 • Μελέτη για τη δημιουργία μεγάλης γεωργοκτηνοτροφικής ζώνης. Πρόσκληση ενδιαφέροντος σε επενδυτές, με στόχο σύγχρονες πρότυπες μονάδες παραγωγής, μέσα από στοχευμένες επιδοτήσεις που θα προωθούν την παραγωγή ΠΟΠ και παραδοσιακών κυπριακών προϊόντων.
 • Δημιουργία και εισαγωγή γεωργοκτηνοτροφικών κλάδων στην εκπαίδευση, σε δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο, στην ευρύτερη περιοχή του Τροόδους, για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών προς την επαγγελματική ενασχόληση με τον τομέα.
 • Αναβάθμιση του ρόλου του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και άμεση διάχυση της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας στους αγρότες. Διασύνδεση της παραγωγής με την πανεπιστημιακή έρευνα, για υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών.
 • Οργανωμένες πρωτοβουλίες και καμπάνιες για προώθηση του κυπριακού brand name, με στόχο την αύξηση των εξαγωγών.
 • Ενίσχυση του ρόλου των συνεταιρισμών στην παραγωγή και επέκταση της συνεργατικής ιδέας στην οικονομία.
 • Προστασία και ανάπτυξη όλης της περιφέρειας Τροόδους μέσω:
 • Οικονομικών κινήτρων, μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, για ριζική καλλιέργεια όλων των αμπελώνων, των περιβολιών και γενικά των καλλιεργειών γύρω από τις ορεινές περιοχές Πάφου, Λεμεσού, Λευκωσία, Λάρνακας.
 • Της Εκπόνησης σχεδίου για ελεγχόμενη βόσκηση, με την επαναφορά των παραγωγικών ζώων ως πυροφύλακες.
 • Της Επαναλειτουργίας του Δασικού Κολλεγίου στον Πρόδρομο.
Σχετικά άρθρα

Διαβάστε Ακόμα