Thursday, July 18, 2024
HomeΕπιτελείαΕπιτελείο ΧριστοδουλίδηΟι προτάσεις Χριστοδουλίδη για το περιβάλλον

Οι προτάσεις Χριστοδουλίδη για το περιβάλλον

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τις προτάσεις του για το περιβάλλον.

Στόχος των προτάσεων είναι η εφαρμογή πρότυπων πράσινων πολιτικών που να διασφαλίζουν το δικαίωμα των πολιτών σε καθαρό νερό και αέρα και την ευημερία τους σε βιώσιμες πόλεις και κοινότητες. Πολιτικών, που αποσκοπούν στην προστασία και διατήρηση της πλούσιας βιοποικιλότητας της πατρίδας μας και στη διαχείριση των πόρων μέσα από τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Η Κύπρος μπορεί να πετύχει φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους, με επίκεντρο την πράσινη μετάβαση, ώστε να αντιμετωπιστεί η πίεση του ψηλού κόστους της συμβατικής ενέργειας. Το κόστος ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών έχει επιβαρυνθεί σημαντικά από τις αυξημένες τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων. Για τον περιορισμό αυτών των εξόδων είναι αναγκαία η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης επενδύοντας περισσότερους πόρους και παρέχοντας σημαντικά κίνητρα που θα επηρεάσουν άμεσα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Πρόκειται για συνολικά 57 προτάσεις, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του κ. Χριστοδουλίδη και συγκεκριμένα στον ιστότοπο www.christodoulides2023.com/pylones/planitis/katharo-perivallon/ υπό τον τίτλο «Καθαρό Περιβάλλον» κάτω από τον Πυλώνα «Πλανήτης».

Οι προτάσεις χωρίζονται σε 7 πολιτικές: «Στόχος η Πράσινη Οικονομία: Αναβάθμιση Θεσμικού Πλαισίου και Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Ζητημάτων», «Συμβολή στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής», «Προστασία έναντι Περιβαλλοντικών Πιέσεων και Κινδύνων για την υγεία και την ευημερία των πολιτών», «Βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος και της καθημερινότητας», «Προστασία της πλούσιας Βιοποικιλότητας της Κύπρου», «Κυκλική Οικονομία και Διαχείριση Αποβλήτων», και «Προστασία και Ευημερία των Ζώων».

Πιο συγκριμένα, ανάμεσα στις 57 προτάσεις περιλαμβάνονται:

• Ενσωμάτωση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής/κρίσης στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας εισάγοντας ειδικά εργαλεία όπως ο πράσινος προϋπολογισμός,

• Ευθυγράμμιση των φορολογικών μας πολιτικών με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, στο πλαίσιο της προωθούμενης πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης,

• Επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων,

• Διασαφήνιση αρμοδιοτήτων εμπλεκομένων φορέων όπως Τμήμα Δασών, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Επαρχιακές Διοικήσεις, Πολιτική Άμυνα, ενίσχυση υποδομών, τεχνολογιών και ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές και την αειφόρο διαχείρισή τους,

• Ανάπτυξη προγραμμάτων επενδύσεων και κινήτρων για παραγωγή ενέργειας από εναλλακτικές πηγές, με έμφαση στην ηλιακή ενέργεια αλλά και επίτευξη υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης, αξιοποιώντας πλήρως ευρωπαϊκούς πόρους,

• Αξιοποίηση του Σχεδίου Δράσης που ετοιμάστηκε με τη συνδρομή της επιστημονικής κοινότητας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Κύπρου για αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής στη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής,

• Αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού μέσα από καθολική εφαρμογή του σχολικού λεωφορείου, των ευέλικτων ωραρίων, των ευέλικτων μορφών εργασίας και της καλλιέργειας σχετικής κουλτούρας μέσα από την εκπαίδευση,

• Αναβάθμιση της Μονάδας Πτητικών Μέσων για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών με την απόκτηση νέων πτητικών μέσων (αεροπλάνων και ελικοπτέρων), ώστε να περιοριστεί στον ελάχιστο δυνατό βαθμό η εξάρτηση της προστασίας των δασών της Κύπρου από βοήθεια ή υπηρεσίες τρίτων,

• Ενίσχυση των προσπαθειών πάταξης της λαθροθηρίας με την ανασύσταση του Ουλαμού Πάταξης της Λαθροθηρίας και την ανάλογη ενίσχυση της Αστυνομίας,

• Δημιουργία ειδικής ομάδας επιθεωρητών προστασίας και ευημερίας των ζώων, με βασική αποστολή την εφαρμογή της Νομοθεσίας και παράλληλα ενίσχυση της Αστυνομίας των Ζώων.

Προς την επίτευξη των πιο πάνω, μελετάται το ενδεχόμενο δημιουργίας Υφυπουργείου Περιβάλλοντος με στόχο την ταχύτερη επίτευξη της πράσινης μετάβασης η οποία προϋποθέτει, ανάμεσα σε άλλα, οριζόντια οργάνωση και καλύτερη λειτουργία των δομών.

Σχετικά άρθρα

Διαβάστε Ακόμα